Vastenactie 2021

De jaarlijkse vastenactie weer van start gegaan. De Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over mogelijkheden en voorwaarden daarvoor. Het resultaat daarvan is dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen.

De campagne van dit jaar staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

De vastenactie ondersteunt wereldwijd kleinschalige ontwikkelingsprojecten.

Ook u kunt hieraan bijdragen door de vastenactie financieel te steunen. De collecte van het weekend van 27 en 28 februari zal in zijn geheel bestemd zijn voor de vastenactie.
Ook liggen er achter in de kerk vastenactie zakjes waarin u een bijdrage kunt doen en de zakjes kunt u deponeren in de daarvoor bestemde kist achter in de kerk, of u kunt een bijdrage overmaken op

rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, ten name van Vastenactie, Den Haag.

Meer informatie over de actie 2021 vind u op de website van de Vastenactie