Maatregelen i.v.m Coronavirus – Update (17 maart)

Castricum 17 maart 2020,

Zojuist hebben wij vernomen dat de maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd, worden verlengd tot en met 13 april (Tweede Paasdag).

De bisschoppen zijn zich er van bewust dat deze datum verder vooruit ligt dan de datum tot wanneer de maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden (6 april), maar zien zich genoodzaakt nu al een beslissing te nemen in verband met de intensieve voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden rond Pasen.

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast.

Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan.

Viering in beperkte kring blijft mogelijk mits betrokkenen de richtlijnen voor contact van het RIVM strikt opvolgen.

Voor onze parochie betekent dit:

  • Dopen en uitvaarten kunnen plaatsvinden, mits in kleine kring en sober uitgevoerd. Diensten worden gehouden in overeenstemming met de richtlijnen en in geval van uitvaarten ook met die van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.
  • De vieringen op dinsdag en donderdag ochtend (9.00 uur) zullen doorgaan en bieden een goed alternatief voor gelovigen die in deze vasten periode en in de paastijd toch graag de kerk willen bezoeken. Ook hier met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen.
  • De reguliere openstelling van de kerk op vrijdag ochtend (Open Kerk 9.00 tot 12.00 uur) blijft gehandhaafd en biedt de mogelijkheid tot gebed en bijvoorbeeld het opsteken van een kaarsje.
  • Alle andere samenkomsten, zoals koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten vervallen.

Verdere informatie vindt u op:

algemene informatie van de bisschoppen inzake beperking Corona virus
en
verlenging bisschoppelijke maatregelen Corona virus tot en met Pasen

Zodra daar aanleiding toe is zullen wij u verder informeren.

Met vriendelijke groet,

Namens het locatieteam,
Wim van der Meer, voorzitter,