Uit het bestuurtafel augustus 2019

De zomervakantie is bijna weer ten einde. Wellicht was u enkele weken met vakantie in eigen land of het buitenland. Misschien bent u niet zo’n vakantieganger en heeft het uw voorkeur om rond eigen huis en tuin wat rust en ontspanning te zoeken. Wat u de afgelopen zomermaanden juli en augustus ook heeft ondernomen, u bent meer dan welkom in de kerken in onze regio! Wij wensen al onze vrijwillig(st)ers veel plezier en succes toe met het weer opstarten van de werkzaamheden van onze werkgroepen.

Gezondheidssituatie Deken Ton Cassee

Na het stopzetten van de chemobehandelingen is de gezondheidssituatie van deken Ton Cassee de afgelopen weken redelijk stabiel. Veel mensen van binnen en buiten de regio hebben de moeite genomen hem een bezoekje te brengen, een kaartje te sturen of een mooie bos bloemen te bezorgen. Zijn huiskamer is al wekenlang een prachtige bloemenzee en hij ondervindt veel troost en steun van al deze aandacht. Zijn zus Marja, nicht Marleen en haar echtgenoot Jeroen zijn voor onze deken een belangrijke steun en houden in de laatste levensfase samen voor hem ‘de lamp brandend’. Op 6 augustus mocht worden stilgestaan bij het feit dat hij 48 jaar geleden tot priester werd gewijd. Hoeveel tijd de deken nog gegeven is staat geschreven in God’s hand. Ondertussen vragen wij uw steun door voor hem te bidden.

Uitbreiding regionale samenwerking met beverwijkse parochies

Onlangs is met het bisdom Haarlem-Amsterdam overeenstemming bereikt over de financiële afhandeling van het dossier OLV van Goede Raad in Beverwijk. Met het bereiken van dit akkoord kunnen de parochies in Beverwijk, Velsen-Noord en Wijk aan Zee nu ook bestuurlijk tot het samenwerkingsverband van Heemskerk, Castricum en Uitgeest gaan toetreden. Per welke datum deze bestuurlijke samenwerking zal ingaan en welke vertegenwoordigers vanuit de verschillende parochies tot het bestuur van het samenwerkingsverband zullen toetreden, zal op korte termijn onderwerp van overleg zijn. Sinds 2018 bestaat naar wederzijdse tevredenheid reeds een pastorale samenwerking met bovengenoemde parochies. Na de zomervakantie zal geïnventariseerd worden hoe de toekomstige inzet van het aantal beschikbare priesters en diaken Marcel de Haas optimaal in de vergrote regio kan worden gewaarborgd.

In Castricum zijn de werkzaamheden aan de kleuterschool afgerond en heeft de oplevering plaatsgevonden. Het onderhoud van de OLV Geboorte kerk te Uitgeest is in volle gang en zal naar het zich laat aanzien eind augustus gereed komen. Er zullen nieuwe Belgische leien geplaatst worden. De machtiging voor werkzaamheden aan de toiletgroep is vóór de zomervakantie bij het bisdom aangevraagd. Het groot onderhoud van de Heemskerkse Laurentiuskerk is inmiddels ten dele opgeleverd. Na de bouwvak worden de schilder-, lei- en loodwerkzaamheden hervat. Naar verwachting zullen medio oktober de werkzaamheden worden afgerond en de steigers worden verwijderd. Ondertussen is bouwtechnisch adviseur Bouwadvies Groot Holland B.V. begonnen met het uitwerken van een bestek voor de restauratie en het herstel van de 19 glas-in-lood ramen van de Laurentiuskerk. Voor deze kostbare klus zal ook subsidie van de provincie Noord-Holland worden aangevraagd. Inmiddels zijn alle noodzakelijke stukken voorbereid en zal de aanvraag vóór het verstrijken van de deadline (15 augustus) worden ingediend. Monumentenwacht NoordHolland heeft op verzoek van het bestuur een inspectie van de Mariakerk inclusief pastorie uitgevoerd. Het inspectierapport is inmiddels ontvangen en zal binnenkort zowel door het locatieteam Heemskerk als het bestuur van het samenwerkingsverband worden besproken.

Het bestuur van het samenwerkingsverband komt op woensdag 4 september bijeen.

Bert Jan Rozestraten,
gedelegeerd voorzitter