Uit het bestuurstafel mei 2020 regio

Door alle beperkingen die ons in dit corona tijdperk worden opgelegd leven we nu al ruim vijf weken in een periode van sociale onthouding. Laten we samen bidden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus, voor hun naasten en voor iedereen die om hen geeft. We bidden voor onze overleden dierbare emeritus deken en pastoor Ton Cassee.

Overleg pastoren

Op 9 april kwamen ook de pastores en diaken bijeen om met elkaar stil te staan bij het overlijden van hun inspirator en coach Ton Cassee. Pastoor Kaleab benadrukt dat hij weliswaar na het overlijden van Ton Cassee de verantwoordelijke pastoor voor onze regio is, maar dat hij graag als gemeenschappelijk pastoraal team wil opereren.

In deze tijd van sociale onthouding en opschorten van kerkelijke vieringen achten de pastores en diaken het van belang dat we mensen hoop en vertrouwen geven. Dat kan bijvoorbeeld door het digitaal bijwonen van een Heilige Mis via YouTube, telefonisch contact, videobellen of het bidden van de rozenkrans via Skype.

Ook het openhouden van onze kerken voor parochianen voor het opsteken van een kaarsje, een biechtgesprek of om even stil met God te zijn helpt. De pastores hechten eraan het teamoverleg in de toekomst te continueren. Het eerstvolgende pastoresoverleg zal plaatsvinden op donderdag 7 mei in Uitgeest.

Benoeming Wim van der Meer en afscheid Piet van der Horst

De voorzitter van het locatieteam van Castricum, Wim van der Meer, is met ingang van 1 juni 2020 door het bisdom Haarlem-Amsterdam benoemd tot secretaris van het bestuur van het samenwerkingsverband. Wim neemt ‘het stokje’ over van Piet van der Horst, die op 1 juni zijn werkzaamheden als bestuurder zal neerleggen. Piet heeft vanaf 1 juli 2014 de rol van voorzitter van het locatieteam en secretaris van het samenwerkingsverband meer dan uitstekend vervuld.

Met grote dank voor zijn inzet en deskundigheid nemen wij daarom afscheid van Piet. Ongetwijfeld zullen wij elkaar in de wandelgangen of in de Pancratiuskerk nog regelmatig tegengekomen. Als de coronaperikelen achter de rug zijn, nemen we vanuit het bestuur graag op gepaste wijze afscheid van Piet. Tegelijkertijd wensen wij Wim veel succes en bovenal veel plezier toe in zijn nieuwe rol.

Wij wensen alle parochianen in onze regio veel sterkte in deze moeilijke tijd. Blijf gezond en elkaar, waar mogelijk en ‘op gepaste afstand’, steunen.

Bert Jan Rozestraten Gedelegeerd voorzitter Regioteam