Uit het bestuurstafel januari 2020

Het jaar 2020 is inmiddels al enkele weken oud. Hopelijk bent u dit nieuwe jaar goed begonnen. Voor het samenwerkingsverband De Ark ‘in oprichting’ is 2020 een belangrijk jaar. Een jaar waarin de samenwerkende parochies doorslaggevende keuzes moeten gaan maken: hoe gaan we om met onze gebouwen, onze ‘levende stenen’ (de vrijwilligers), de inzet van ons pastorale team? Hoe vitaal zijn onze parochies en met welke nieuwe initiatieven kunnen we die vitaliteit vergroten? Hoe willen we in de toekomst communiceren met onze parochianen en andere belanghebbenden? Mogen we ook in 2020 de juiste wegen vinden om elkaar te ontmoeten en te versterken, daarbij gesteund door ons geloof in God de Vader en zijn zoon Jezus Christus en met het evangelie als ons dagelijkse kompas. Namens het bestuur van samenwerkingsverband De Ark i.o. wens ik onze parochianen in Castricum en Bakkum een inspirerend en vruchtbaar jaar toe!

Evaluatie vieringen Kerstmis en Oud & Nieuw

De pastores toonden zich zeer content met het verloop van alle vieringen rond Kerst en Oud & Nieuw. Overal in onze regio was sprake van zeer goed gevulde kerken. Chapeau voor alle koren, dirigenten, organisten, kosters, acolieten, misdienaars, versieringsdeskundigen en ‘last but not least’ schoonmaakploegen die zich vol energie hebben ingespannen om al deze feestelijke vieringen mogelijk te maken. Fijn ook dat deken Cassee in deze fase van zijn leven nog steeds mag voorgaan in de viering van de H. Eucharistie. Zo houden we ook met zijn aanwezigheid ‘de lamp brandend’!

Pastoor Kaleab in Ethiopië

Pastoor Kaleab is begin 2020 op het vliegtuig gestapt naar Addis Abeba, de hoofdstad van zijn moederland Ethiopië. Het zal voor zijn familie en vrienden wel even wennen zijn… We hebben allemaal kunnen waarnemen dat zijn gewicht en postuur aanzienlijk zijn gereduceerd. Alle lof voor onze pastoor die sinds juni 2019 de
strijd strijd tegen de overtollige kilo’s is aangegaan en daar mede met behulp van zijn loopband uitstekend in is geslaagd! Wij wensen hem een plezierig verblijf in Ethiopië toe en uiteraard een behouden terugreis naar Nederland. Wanneer pastoor Kaleab weer is teruggekeerd, vertrekt kapelaan Teun Warnaar voor twee weken met zijn familie naar de Verenigde Staten. Ook Teun hierbij alvast een goede vakantie toegewenst!

Actie Kerkbalans van start

De maand januari is de maand waarin de Actie Kerkbalans van start gaat. Onder het motto ‘Geef voor je kerk’ wordt ook in Castricum en Bakkum geld ingezameld voor de plaatselijke kerk. Onderhoud van het gebouw, de verlichting en verwarming, het personeel, de inzet van een grote diversiteit aan werkgroepen, het parochieblad, etc., allemaal zaken die veel geld kosten. Naast de wekelijkse collecten zijn de kerkbijdragen een welkome aanvulling op de exploitatie van onze kerkgebouwen en haar geloofsgemeenschap. Bij voorbaat dank voor uw gulle bijdrage!

Als God renoveert

Op dinsdag 7 januari leidde kapelaan Teun Warnaar de vierde bijeenkomst rond het boek ‘Als God renoveert’, geschreven door de Canadese priester James Mellon. Deze avond (bezocht door ruim twintig deelnemers) waren de sacramenten van het geloof het gespreksonderwerp. Wederom een boeiende avond met als kernvragen ‘hoe maken we leerlingen’ en ‘hoe kan de behoefte aan terugkerende, levenslange catechese het beste worden ingevuld’. Compliment aan kapelaan Teun voor de voorbereiding en begeleiding van deze gespreksavonden! Deze avonden krijgen zeker een vervolg en zijn een welkome voedingsbron voor nieuwe initiatieven.

De eerstvolgende vergadering van het bestuur van het samenwerkingsverband De Ark i.o. is woensdag 4 maart.

Bert Jan Rozestraten Gedelegeerd voorzitter