Uit het bestuurstafel november 2019

Onlangs sprak kapelaan Teun de spreuk: ‘Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta. Leid ons over de weg die eeuwig is.’ Hopelijk mag die weg leiden naar vernieuwing van onze samenwerkende geloofsgemeenschappen. Zeker als het gaat om te investeren in de toekomst en de regionale samenwerking!

Uitbreiding regionale samenwerking met beverwijkse parochies

Met de besturen van de parochies in Beverwijk en Velsen Noord vinden plezierige en constructieve gesprekken plaats over toetreding tot het samenwerkingsverband. Van iedere parochie zullen we twee vertegenwoordigers selecteren die voor een bisschoppelijke benoeming in het bestuur van het samenwerkingsverband in aanmerking komen. Door de toetreding van Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord zullen we het bisdom voorstellen om onze regio in het vervolg voorlopig als ‘Regio IJmond-Noord’ aan te spreken. We zijn op zoek naar een pakkende naam voor dit samenwerkingsverband. Een naam die ons in de toekomst kan en mag inspireren.

’Hart onder de riem’ voor Piet van der Horst

Na een revalidatie in de St. Janskliniek in Haarlem is Piet van der Horst weer thuis. Daar werkt hij verder aan zijn herstel. Ondertussen wordt een aantal taken van Piet overgenomen door anderen. De taken van Piet als voorzitter van het locatieteam Castricum worden begin 2020 door Wim van der Meer overgenomen. Wim werkt ondertussen aan zijn nieuwe rol en heeft inmiddels de sfeer van vergaderen in het locatieteam Castricum kunnen proeven. Welke taken Piet in het vervolg zelf nog wil en kan uitvoeren, gaan we met hem bespreken. Het zal voor Piet niet eenvoudig zijn om een aantal taken af te bouwen. Daarvoor is hij teveel een ‘spil van de parochie’. Ons advies aan Piet is: ‘laat gaan wat was, accepteer wat is en omarm wat komt’. Ondertussen wensen wij hem namens het pastorale team, de parochianen en de bestuurders uit de zusterparochies een voorspoedig herstel toe.

Startzondag goed verlopen

De startzondagen in onze parochies zijn goed verlopen en er was sprake van een goede opkomst. In Castricum was op 1 september priester Antoine Bodar de hoofdcelebrant. Na de viering hield hij een interessante lezing en kregen de toehoorders gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze bekende priester houdt van helderheid in de communicatie en schroomt niet om ook moeilijke onderwerpen ‘bij de naam’ te noemen. Derhalve een begenadigd spreker en uitstekend verkondiger van Gods woord. Hopelijk mogen zijn woorden ons inspireren om in dit het kerkelijk jaar 2019/2020 ons geloof verder te verdiepen.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter