Uit het bestuur – mei 2021

De eerste versoepelingen zijn inmiddels van kracht: als u dit leest is de avondklok verdwenen, kunnen we weer een drankje op een hopelijk zonnig terras nuttigen en mogen er weer maximaal 100 mensen op een begrafenis worden uitgenodigd.

En dat op een moment dat de ziekenhuizen met de top van de derde golf worden geconfronteerd… Chapeau voor al die hardwerkende mensen in de zorg die door deze pandemie onophoudelijk, dag in dag uit, een race tegen de klok voeren!

Gelukkig worden steeds meer mensen beschermd door vaccinaties. Laten we hopen dat er binnen niet al te lange tijd een einde komt aan deze lange periode van sociale onthouding en crisis voor menig ondernemer.

Ondertussen wensen we diaken Marcel de Haas, die medio maart door corona werden getroffen, van harte beterschap en een voorspoedig herstel!

Vicaris Bruggink gepromoveerd tot doctor in de Theologie

Woensdag 24 maart is vicaris Gerard Bruggink gepromoveerd tot doctor in de theologie op een proefschrift over de primaatsdoctrine van paus Innocentius III (1198-1216). Deze paus wordt beschouwd als één van de machtigste en invloedrijkste pausen van het pausdom. Hij oefende een grote invloed uit op de christelijke regimes van Europa.

De thesis staat stil bij de leer over het primaatschap (het pauselijk recht van het hebben van een eerste keus) van de opvolger van de apostel Petrus, zoals Innocentius die tot uiting heeft gebracht en in praktijk in de context van de vierde kruistocht in de Middeleeuwen. Van harte feliciteren wij vicaris Bruggink met deze bijzondere promotie! Zo blijkt maar weer dat dit stukje geschiedenis, ruim 900 jaar later, nog steeds van actuele betekenis kan zijn.

Voor menigeen, zeker ook voor mij, vormt dit proefschrift een (te) hoog gegrepen, intellectuele uitdaging. Daarom houden we het maar bij de energieke verkondigingen van de gepromoveerde vicaris, want dat hij uitstekend en boeiend kan preken dat hebben we in onze regio sinds januari 2021 mogen ervaren!

Visie 2021 – 2025

De afgelopen maanden heeft het bestuur van het samenwerkingsverband De Heilige Familie (regio IJmond-Noord) i.o. samen met de locatieteams van de zes parochies, de visie voor de jaren 2021 t/m 2025 in concept op papier gezet en aan het bisdom HaarlemAmsterdam toegestuurd. Een dergelijk plan is noodzakelijk voor tal van toekomstige materiële en immateriële besluiten, waarbij vooraf vaak separate machtigingen van het bisdom aangevraagd dienen te worden.

Zodra versoepelingen de organisatie van grotere bijeenkomsten weer mogelijk maken en we een initiële reactie van het bisdom op onze visie hebben ontvangen, willen we onze plannen en initiatieven voor de komende jaren aan u toelichten. Graag vernemen wij ook welke ideeën en behoeften er bij u leven.

De penningmeesters en boekhouders in onze parochies zijn ondertussen druk bezig met de oplevering van de Rekening & Verantwoording 2020. Daarin zal duidelijk worden in hoeverre de regio heeft geleden onder de COVID-19 crisis en zullen wij u op basis van de meest actuele cijfers meenemen in ‘ons spoorboekje’ voor de komende vijf jaren.

Tenslotte wens ik u namens het regiobestuur een goede voorbereiding op het hoogfeest van Pinksteren. Dat de uitstorting van de Heilige Geest ons allen in vuur en vlam mag zetten en dat God zo dichtbij mag komen, dat Hij rechtstreeks in contact treedt met je eigen brein. Laten we daarnaast maar wat liever zijn voor elkaar, elkaar helpen en met aandacht naar elkaar luisteren. Een mooiere wereld begint bij jezelf…

Zalig Pinksteren!

Bert Jan Rozestraten (gedelegeerd voorzitter)