Overzicht Tarieven

De Regio-Parochies hebben recent de tarieven vastgesteld die sinds 1 januari 2020 gelden. Nadere informatie is te verkrijgen bij het Parochiesecretariaat.

R.-K. Parochie De Goede Herder Castricum
R.-K. Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Uitgeest
R.-K. Parochie H. Laurentius en H. Maria Heemskerk

Hier volgt een overzicht van de meest voorkomende tarieven.

OMSCHRIJVING

TARIEF

Algemeen Graf
Openen en sluiten van het graf € 900,00
Op maandag t/m vrijdag na 16.00 uur en op zaterdag na 15.00 uur worden de tarieven verhoogd met €40 per half uur ex btw 21%*
Gebruiksrecht graf, 15 jaar € 500,00
Onderhoud begraafplaats, 15 jaar € 550,00
Nieuw huurgraf
Openen en sluiten van het graf € 900,00
Op maandag t/m vrijdag na 16.00 uur en op zaterdag na 15.00 uur worden de tarieven verhoogd met €40 per half uur ex btw 21%*
Huur graf, 20 jaar € 1.200,00
Huur graf, 10 jaar € 585,00
Onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 1.300,00
Onderhoud begraafplaats, 10 jaar € 650,00
Bijzetting in bestaand graf, verlenging 10 jaar
Openen en sluiten van het graf € 900,00
Op maandag t/m vrijdag na 16.00 uur en op zaterdag na 15.00 uur worden de tarieven verhoogd met €40 per half uur ex btw 21%*
Verlengen huur graf, 10 jaar € 600,00
Verlengen onderhoud graf, 10 jaar € 650,00
Bijzetting in urnennis
Bijzetting in urnennis (excl. Inscriptie) € 155,00
Huur urnennis, 10 jaar € 500,00
Huur urnennis, 20 jaar € 1.000,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 10 jaar € 475,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 950,00
Tweede bijzetting in gehuurde nis € 155,00
Bijzetting in een urnengraf
Bijzetting in een urnengraf (excl. Inscriptie sluisteen) € 160,00
Huur urnengraf, 10 jaar € 475,00
Huur urnengraf, 20 jaar € 1.000,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 10 jaar € 475,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 950,00
Tweede bijzetting in gehuurd urnengraf € 155,00
Bijzetting urn in particuliergraf
Bijzetting in particuliergraf € 160,00
Nieuw huurgraf kind tot 12 jaar
Openen en sluiten van het graf € 400,00
Huurgraf, 10 jaar € 200,00
Huurgraf, 20 jaar € 400,00
Onderhoud begraafplaats, 10 jaar € 650,00
Onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 1.300,00
Asverstrooiing
Asverstrooiing op begraafplaats € 175,00
Uitvaartdienst
Uitvaartdienst met koor *) € 500,00
Uitvaartdienst zonder koor *) € 400,00
Avondwake met koor € 300,00
Avondwake zonder koor € 225,00
Geestelijke mee naar crematorium € 250,00
Viering in crematorium/begraafplaats € 350,00
*) Condoleren na afloop € 100
Gebruik muziek installatie € 75
Overige
Stipendium Huwelijksviering € 450,00
Stipendium Huwelijksjubileum € 250,00
Stipendium Doopviering Vrij
Stipendium Misintentie € 15,00
* indicatiekosten verwarming, kaars, certificaat ca.€ 55
Gebruik Parochiezaal plus keuken per 4 uur (dagdeel) € 85,00
Ieder dagdeel daarna per 4 uur € 85,00
Personeel bediening en schoonmaken e.d. per uur per persoon € 25,00