Overzicht Tarieven

De Regio-Parochies hebben recent de tarieven vastgesteld die sinds 1 januari 2020 gelden. Nadere informatie is te verkrijgen bij het Parochiesecretariaat.

R.-K. Parochie De Goede Herder Castricum
R.-K. Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Uitgeest
R.-K. Parochie H. Laurentius en H. Maria Heemskerk

Hier volgt een overzicht van de meest voorkomende tarieven.

OMSCHRIJVING

TARIEF

Algemeen Graf
Openen en sluiten van het graf € 700
Gebruiksrecht graf, 15 jaar € 430,00
Onderhoud begraafplaats, 15 jaar € 485
Nieuw huurgraf
Openen en sluiten van het graf € 700
Huur graf, 20 jaar € 1.070
Huur graf, 10 jaar € 535
Onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 1.180
Onderhoud begraafplaats, 10 jaar € 595
Bijzetting in bestaand graf, verlenging 10 jaar
Openen en sluiten van het graf € 700
Verlengen huur graf, 10 jaar € 535
Verlengen onderhoud graf, 10 jaar € 595
Bijzetting in urnennis
Bijzetting in urnennis (excl. Inscriptie) € 140
Huur urnennis, 10 jaar € 430
Huur urnennis, 20 jaar € 860
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 10 jaar € 430
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 860
Tweede bijzetting in gehuurde nis € 140
Bijzetting in een urnengraf
Bijzetting in een urnengraf (excl. Inscriptie sluisteen) € 140
Huur urnengraf, 10 jaar € 430
Huur urnengraf, 20 jaar € 860
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 10 jaar € 430
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 860
Tweede bijzetting in gehuurd urnengraf € 140
Bijzetting urn in particuliergraf
Bijzetting in particuliergraf € 140
Nieuw huurgraf kind tot 12 jaar
Openen en sluiten van het graf € 325
Huurgraf, 10 jaar € 165
Huurgraf, 20 jaar € 325
Onderhoud begraafplaats, 10 jaar € 595
Onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 1.180
Asverstrooiing
Asverstrooiing op begraafplaats € 140
Uitvaartdienst
Uitvaartdienst met koor *) € 405
Uitvaartdienst zonder koor *) € 325
Avondwake met koor € 240
Avondwake zonder koor € 165
Geestelijke mee naar crematorium € 165
Viering in crematorium/begraafplaats € 270
*) Condoleren na afloop € 100
Gebruik muziek installatie € 75
Overige
Stipendium Huwelijksviering € 380
Stipendium Huwelijksjubileum € 215
Stipendium Doopviering Vrij
Stipendium Misintentie € 10
* indicatiekosten verwarming, kaars, certificaat ca.€ 55
Gebruik Parochiezaal plus keuken per 4 uur (dagdeel) € 70
Ieder dagdeel daarna per 4 uur € 70
Personeel bediening en schoonmaken e.d. per uur per persoon € 15