Overzicht Tarieven

De Parochie heeft recent de tarieven vastgesteld die sinds 1 januari 2018 gelden. Nadere informatie is te verkrijgen bij het Parochiesecretariaat. Hier volgt een overzicht van de meest voorkomende tarieven.

OMSCHRIJVING

TARIEF

Doop
Een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten wordt op prijs gesteld.
Huwelijk
Huwelijk – viering € 360,00
Huwelijk – jubileum € 205,00
Uitvaart
Avondwake met koor/organist € 230,00
Avondwake zonder koor/organist € 155,00
Uitvaartdienst met koor/organist € 385,00
Uitvaartdienst zonder koor/organist € 310,00
Aanwezigheid priester/pastor in Crematorium/begraafplaats € 155,00
Uitvaartviering door priester/pastor in Uitvaartcentrum, Crematorium of Aula Begraafplaats € 255,00
NB: Voor langdurige en/of zeer druk bezochte uitvaartdiensten en
avondwakes kan een toeslag worden berekend.
€ 155,00
Misintentie
Bij het opgeven van misintenties kan men zelf een bedrag bepalen.
Als richtlijn geldt per intentie:
€ 10,00
Laurentiuskerkhof
Algemeen graf – Openen en sluiten van het graf € 665,00
Gebruiksrecht graf, 15 jaar € 410,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 15 jaar € 460,00
Familiegraf – Openen en sluiten van het graf € 665,00
Huur familiegraf (20 jaar) € 1.020,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 1.125,00
Verlenging huur familiegraf (10 jaar) € 510,00
Verlenging onderhoud (10 jaar) € 565,00
Urnenhof
Bijzetting in urnennis (excl. inscriptie) € 135,00
Huur urnennis, 20 jaar € 820,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 820,00
Tweede bijzetting in gehuurde nis € 135,00
Asverstrooiing op de begraafplaats € 135,00