Stille Omgang 2023 Amsterdam

Wij zijn blij en dankbaar dat wij dit jaar weer de Stille Omgang kunnen organiseren na de coronatijd. Deze vindt plaats in de nacht van zaterdag 18 maart op zondag 19 maart a.s.

Intentie 2023: Levend Brood voor onderweg, in stilte getuigen.

Duizenden mensen lopen in een stille tocht door de oude binnenstad van Amsterdam.

De tocht herdenkt het Mirakel van Amsterdam van 15 maart 1345. Wij starten met het Sacrament Lof om 19.15 uur in de H. Mariakerk, Spoellaan 3, 1964 TA Heemskerk. Deze kerk ligt centraal voor de regio. Vertrek met de bus richting Amsterdam om 19.45 uur, opstapplaats voor de H. Mariakerk.

Door werkzaamheden aan de wegen in het centrum Amsterdam en wijzingen van de indelingen van de kerken wordt de Eucharistieviering gehouden in de Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30, 1071 KM Amsterdam om 21.00 uur.

Van daaruit worden wij per bus vervoerd naar het Spui in het centrum en lopen wij de Stille Omgang, uiteraard in stilte. Om ongeveer 23.30 uur zijn wij weer terug op het Spui en gaan wij weer met de bus richting Heemskerk, Spoellaan 3.

De kosten bedragen € 15,00. Hiermee wordt het busvervoer, kosten van het Sacrament Lof en een bijdrage voor de organisatie van de Stille Omgang Amsterdam betaald.

Wilt u dit jaar met ons mee, dan kunt u zich rechtstreeks bij ons aanmelden en betalen.

Ook kunt u zich opgeven in de katholieke kerken in de regio, wij zullen hen Namens de organisatoren van het zustergezelschap van de Stille Omgang Beverwijk, Velsen-Noord e.o.

Mevr. V. van der Linde , telefoon 06-11075678, Bornstraat 42, 1951 GK Velsen-Noord
e-mailadres:roneke@ziggo.nl

Mevr. H. Dekker, telefoon 06-10812001, Watervlietstraat 16, 1951 CH Velsen-Noord
e-mailadres:henkenlenydekker@ziggo.nl

Bankrekeningnummer:NL55 ABNA 0413 9227 23 t.n.v. H.A.J. Dekker CJ inzake Stille Omgang.

Wij hopen dat wij u mogen verwelkomen en met een goed gevulde bus op zaterdagavond 18 maart 2023 richting Amsterdam kunnen vertrekken.