Stille Omgang 2021

Na onze jaarvergadering in oktober 2020 hebben wij u al geïnformeerd over vier mogelijke scenario’s voor de Stille Omgang van 2021. Wij hebben toegezegd u uiterlijk eind januari te laten weten in welke vorm wij de Stille Omgang zullen organiseren, met het oog op de dan geldende beperkingen van de Covid-pandemie.

Vanwege de huidige strenge beperkende maatregelen, zien wij onvoldoende ruimte om de Stille Omgang op 21 maart 2021 op de gebruikelijke manier te organiseren. We weten niet hoe het er in maart voorstaat met de beperkingen, maar wij kunnen niet op een kortere termijn alsnog alle leveranciers en betrokkenen organiseren. Ook voor u als lokale organisator zal het zinvol zijn om tijdig uw achterban te kunnen informeren. Kortom, wij hebben besloten de Stille Omgang te organiseren volgen ons “rode scenario”. Dit betekent het volgende:

Stille Omgang alleen digitaal

  • Het Gezelschap van de Stille Omgang zal de Stille Omgang alleen digitaal organiseren.
  • We verzoeken de Zustergezelschappen dan ook om niet in groepen naar Amsterdam te reizen.
  • Er kunnen, als de regels het dan toelaten, straks op eigen initiatief deelnemers de route lopen, maar zonder onze supervisie en organisatie. Dus geen toiletwagens, geen leiders langs de route en geen openstelling van de Lutherse Kerk.
  • Het Gezelschap van de Stille Omgang zal een speciale mis organiseren in Amsterdam die digitaal te volgen is. U krijgt hier te zijner tijd een nader bericht over met een link naar het YouTube-kanaal.
  • Er wordt ook een digitale Stille Omgang gefilmd, die na de mis wordt uitgezonden op hetzelfde kanaal.

Het moge duidelijk zijn dat we ongelooflijk bedroefd zijn dat we dit jaar wederom moeten breken met de eeuwenlange traditie van pelgrimage van grote groepen naar Amsterdam. We beloven echter dat in de nacht, binnen de mogelijkheden, individuen of paren de route in gebed zullen lopen. Zo houden we de traditie in ere. Voor u hopen we middels de digitale ontmoeting toch een saamhorigheid en verbondenheid te kunnen creëren die gevoeld zal worden. We ontmoeten elkaar in gebed en in de wetenschap dat we via de eucharistie met elkaar door Christus verbonden zijn.

Via e-mail en onze website zult u dus nader geïnformeerd worden. Wij stellen het op prijs als u uw achterban informeert en ook ons op de hoogte houdt van uw inspanningen en initiatieven om de traditie dit jaar levend te houden.

Kijk ook op de website van Het Gezelschap van de Stille Omgang