Samenkerk Bisdomblad Zomer 2023

Het blad van het bisdom Haarlem-Amsterdam Zomer 2023 is uit.

U kunt hier het blad digitaal downloaden

Dit nummer met…
• Wat ik u zeggen wil: De stilte in.
• Paro­chie­kerken zijn extra open en heten u welkom.
• Geselec­teerde musea bie­den u – met de SamenKerk zomerpas – hoge kor­tingen op de entree­prijs.
• Zomerse concerten om te bezoeken of de Bijbelse Tuin of Speel­park De Swaan.
• Maak een leuke stads­wan­de­ling of bezoek een hofje.
• Meet & Greet’s met de Bis­schop, pastoor-deken Eric Fennis, kunstexpert Ingrid Henkemans, Leo Fijen en andere mede­wer­kers van SamenKerk
• Vier van de Veer­tien Noodhelpers stellen zich graag voor: Dio­ny­sius, Egidus, Erasmus en Eustachius. Lees ook over de lezers­reis naar Vierzehn­hei­ligen in sep­tem­ber 2023.
• Een gesprek met boeren­fa­mi­lie Smit uit Ursem, die met hun vee zijn verhuisd van­wege natuurbehoud.
• Voor de puzze­laars: de SamenKerk zomer­puz­zel.
• En nog veel meer..