SamenKerk Bisdomblad februari 2024

Het blad van het bisdom Haarlem-Amsterdam van de maand februari 2024 (Vastentijd) is uit.

U kunt hier het blad SamenKerk digitaal downloaden

Dit nummer met…
• 3 februari (feest­dag H. Blasius): een schil­derij van een Blasius­ze­gen­won­der dat in 1895 geschiedde in een Haar­lemse kerk, is weer terug op de plek waar het gebeurde;

• 11 februari (feest­dag O.L.V. van Lourdes): in april komen de relieken van Ber­na­dette Soubirous, de zieneres van Lourdes, naar Neder­land en van 4-8 april naar ons bisdom;

• 14 februari (Aswoens­dag): we hebben een vroege Pasen dit jaar, de Veer­tig­da­gen­tijd begint al half februari: hoe zat het ook alweer?

• 14 februari (Valen­tijns­dag): vriend­schap en liefde, daar gaat het om! Ook als twee paro­chie­kerken van twee dorpen moeten samen gaan.

• Burn-out is een serieuze kwestie met grote gevolgen voor de persoon en zijn omge­ving. Ook voor pas­to­rale krachten. Hoe komt het dat zij fysiek en men­taal zich opgebrand voelen? Twee pries­ters ver­tellen. En wat is de invloed van een pa­ro­chie­ge­meen­schap hierop? Iets om met elkaar te bespreken wellicht?

• Tanja en Chris namen in au­gus­tus 2023 deel aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon? Hoe hebben ze dit grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld ervaren? Wat was de impact op hun (geloofs)leven? En hoe gaat het met ze?

• ‘Wat ik u zeggen wil’ van onze bis­schop over het kwaad in de wereld.

• En nog veel meer…