Overweg september 2022

Overweg is het contactblad van de Rooms Katholieke Gemeenschap te Castricum en Bakkum.

Lees in dit nummer o.a.

• 10 en september Open Monumentendag
• 18 september Startzondag
• 2 oktober Orgelconcert
• Afscheid Gerrit Gijzen

Overweg september – november 2022 is hier te bekijken en te downloaden (pdf).

Eerdere edities van Overweg digitaal vind u hier.

De Overweg in 2022 zal verschijnen op 10 november en 22 december (o.v.b.).

Wij vragen u uw kopij in te leveren vóór 25 oktober 2022 het liefst per e-mail: overweg@degoedeherdercastricum.nl of jose.marse@ziggo.nl

U kunt uw kopij ook inleveren bij het parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113 of Eerste Groenelaan 4.

De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij.