Overweg oktober 2021

Overweg is het contactblad van de Rooms Katholieke Gemeenschap te Castricum en Bakkum.

Lees in dit nummer o.a.
• Afscheidsbrief van pastoor Kaleab
• Doet u mee aan de inzameling voor pastoor Kaleab
• In de agenda sint- en kerstvieringen

Overweg oktober 2021 is hier te bekijken en te downloaden (pdf).

Eerdere edities van Overweg digitaal vind u hier.

De Overweg in 2021 zal verschijnen op 16 december.

Wij vragen u uw kopij in te leveren vóór 30 november 2021. Het liefst per e-mail: overweg@degoedeherdercastricum.nl of jose.marse@ziggo.nl

U kunt uw kopij ook inleveren bij het parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113 of Eerste Groenelaan 4.

De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij.