Overweg mei 2020 digitaal is beschikbaar

Overweg is de contactblad van de R.K. Parochie de Goede Herder Castricum.

Lees in dit nummer o.a.
– In Memoriam emeritus deken en pastoor Ton Cassee
– Dringend verzoek van de penningmeester
– Nieuws uit het bestuur

Overweg mei 2020 is hier te downloaden.

Voorgaande nummers van Overweg digitaal via deze link.

Het parochieblad Overweg in 2020 zal verschijnen op 27 augustus, 29 oktober en 17 december. Inleveren Kopij graag vóór 11 augustus 2020 het liefst per e-mail:
overweg@degoedeherdercastricum.nl
of
jose.marse@ziggo.nl