Overweg maart 2021

Overweg is het contactblad van de Rooms Katholieke Gemeenschap te Castricum en Bakkum.

Lees in dit nummer o.a.

• Nieuws uit het Bestuur
• Pastoraal woord van pastoor Kaleab
• Programma Raad van Kerken
• Rooster liturgische vieringen Goede Week en Pasen.

Overweg maar 2021 is hier te bekijken en te downloaden (pdf).

Eerdere edities van Overweg digitaal vind u hier.

De Overweg in 2021 zal verschijnen op 20 mei, 26 augustus, 28 oktober en 16 december.

Wij vragen u uw kopij in te leveren vóór 4 mei 2021. Het liefst per e-mail: overweg@degoedeherdercastricum.nl of jose.marse@ziggo.nl

U kunt uw kopij ook inleveren bij het parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113 of Eerste Groenelaan 4.

De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij.