Overweg Kerst 2021

Overweg is het contactblad van de Rooms Katholieke Gemeenschap te Castricum en Bakkum.

Lees in dit nummer o.a.

• Benoeming pastoor Ruben Torres
• Aanpassingen vieringen wegens covid
• nieuws van de penningmeester
• leden gemengd koor onderscheiden

Overweg Kerst 2021 is hier te bekijken en te downloaden (pdf).

Eerdere edities van Overweg digitaal vind u hier.

De Overweg in 2022 zal verschijnen op 10 februari, 7 april, 2 juni, 4 september, 10 november en 22 december (o.v.b.).

Wij vragen u uw kopij in te leveren vóór 25 januari 2022. Het liefst per e-mail: overweg@degoedeherdercastricum.nl of jose.marse@ziggo.nl

U kunt uw kopij ook inleveren bij het parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113 of Eerste Groenelaan 4.

De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij.