Overweg Goede Week – Pasen 2024

Lees in dit nummer o.a.

• The Passion en Paasvieringen
• Uitnodiging diaken Marcel de Haas
• Orgelconcerten in onze kerk
• Bedevaart naar Banneux
• Berichten uit werkgroepen

Overweg Goede Week – Pasen 2024 is via deze link te bezichtigen en downloaden in pdf.

Eerdere edities van Overweg digitaal vind u hier.

De Overweg in 2024 zal verschijnen op 2 mei, 27 juni, 29 augustus en 21 november (onder voorbehoud).

Wij vragen u uw kopij in te leveren vóór 16 april 2024 het liefst per e-mail:
overweg@degoedeherdercastricum.nl of
jose.marse@ziggo.nl

U kunt uw kopij ook inleveren bij het parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113 of Eerste Groenelaan 4.

De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij.