Overweg februari 2021

Overweg is het contactblad van de Rooms Katholieke Gemeenschap te Castricum en Bakkum.

Lees in dit nummer o.a.

• Rooster liturgische vieringen (houdt u de website en de krant in de gaten)
• Nieuwjaarswens van pastoor Kaleab
• Prachtig resultaat inzameling voedselbank
• De envelop voor actie Kerkbalans ligt al op de mat

Overweg februari 2021 is hier te bekijken en te downloaden (pdf).

Eerdere edities van Overweg digitaal vind u hier

De Overweg in 2021 zal verschijnen op 25 maart, 20 mei, 26 augustus, 28 oktober en 16 december.

Wij vragen u uw kopij in te leveren vóór 9 maart 2021. Het liefst per e-mail: overweg@degoedeherdercastricum.nl of jose.marse@ziggo.nl

U kunt uw kopij ook inleveren bij het parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113 of Eerste Groenelaan 4.

De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij.