Overweg Augustus 2021 (Startzondag)

Overweg is het contactblad van de Rooms Katholieke Gemeenschap te Castricum en Bakkum.

Lees in dit nummer o.a.
• Startzondag met Mgr. Hendriks
• Monumentendag op 11 en 12 september
• Beschiden oproep van de penningmeester
• De wonderen zijn de wereld nog niet uit
• Rooster liturgische vieringen

Overweg augustus 2021 is hier te bekijken en te downloaden (pdf).

Eerdere edities van Overweg digitaal vind u hier.

De Overweg in 2021 zal verschijnen op 28 oktober en 16 december.

Wij vragen u uw kopij in te leveren vóór 12 oktober 2021. Het liefst per e-mail: overweg@degoedeherdercastricum.nl of jose.marse@ziggo.nl

U kunt uw kopij ook inleveren bij het parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113 of Eerste Groenelaan 4.

De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij.