Nieuwsbrief 11 juni 2020

NIEUWSBRIEF voor de katholieke parochies Beverwijk/ Wijk aan Zee, Castricum/ Bakkum, Heemskerk en Uitgeest

De ontwikkelingen rond het Coronavirus gaan snel, daarom is de informatie die in de parochiebladen stond vermeld alweer achterhaald. Daarom zenden wij u deze nieuwbrief om u op de hoogte te brengen van het rooster voor de vieringen.

Welkom bij de doordeweekse vieringen

In deze maand juni zijn er weer doordeweekse vieringen in onze parochies. We mogen in deze maand met maximaal 30 personen samenkomen in een viering. Het is niet nodig u vooraf op te geven voor deze vieringen.

Maandag 17.00 uur, Laurentiuskerk, Heemskerk
Dinsdag 9.00 uur, Pancratiuskerk, Castricum
Dinsdag 9.30 uur, Regina Caeli, Beverwijk
Woensdag 10.00, uur, Laurentiuskerk, Heemskerk
Woensdag 12.30 uur, Agathakerk, Beverwijk
Woensdag 19.00 uur, Mariakerk, Heemskerk
Woensdag 19.00 uur, OLV Geboortekerk, Uitgeest
Donderdag 9.00 uur, Mariakerk, Heemskerk
Donderdag 9.00 uur, Pancratiuskerk, Castricum
Vrijdag 15.00 uur, Mariakerk, Heemskerk

Voor informatie over vieringen in de Apostelkerk te Beverwijk volg deze link.
Voor informatie over vieringen in de Jozefkerk te Velzen-Noord volg deze link.

Weekendvieringen vanaf juli

Hoogstwaarschijnlijk is het vanaf 1 juli weer mogelijk om, afhankelijk van de grootte van de kerk, met maximaal 100 personen samen te komen in de kerken. Daarom zijn er vanaf die datum weer vieringen in het weekend. Het is niet nodig u vooraf op te geven voor deze vieringen.

Een nieuw rooster Het bestuur van het samenwerkingsverband en de pastores hebben een nieuw rooster vastgesteld voor de weekendvieringen die vanaf juli weer zullen plaatsvinden. In het rooster zijn de tijden van de vieringen in de hele regio beter op elkaar afgestemd. Op die manier kunnen we, ondanks het beperkt aantal pastores, in alle kerken blijven vieren. Oorspronkelijk wilden we daarbij in Heemskerk naar één viering op zondagmorgen gaan, afwisselend tussen de beide kerken, maar door de opgelegde beperking van het aantal personen is er nu een extra viering ingelast in de middag. Op de achterkant staat het rooster voor de maanden juli en augustus vermeld. Het rooster zoals dat in de parochiebladen stond aangegeven komt hiermee te vervallen. In de loop van de zomer zullen we het nieuwe rooster evalueren.

Maatregelen in verband met het Coronavirus

We volgen als regio de voorschriften vanuit de overheid en het bisdom om de verspreiding van het Coronavirus te vermeiden. We willen u vragen om thuis te blijven en niet naar de vieringen te komen als u hoest of koorts heeft. Tijdens de zomermaanden zal er nog geen koorzang of samenzang mogelijk zijn tijdens de vieringen, omdat door het zingen het virus kan verspreiden. Verdere aanwijzingen over de gang van zaken ontvangt u als u de kerk bezoekt.

pancratiuskerk-schema-corona

Tot slot

We verkeren momenteel allemaal in een rare tijd. Wij hopen dat u het goed maakt. Wij bidden voor onze zieken, overledenen en nabestaanden, voor allen die financieel zwaar getroffen zijn en voor mensen die alleen zijn. Mag deze extra nieuwsbrief u weer op weg helpen om de gang naar de kerk van uw keuze te vinden. Ondanks alle beschermende maatregelen en veranderingen: Wees welkom in Gods kerk!

Download hier de nieuwsbrief zomer in PDF

Rooster vieringen zomer 2020

11-06-2020-nieuwsbrief zomer-rooster-vieringen