Nieuws vanuit het locatieteam Castricum mei 2020

Coronavirus

Kort na het ter perse gaan van de paaseditie van het parochieblad Overweg, werd ook ons land geconfronteerd met een serie ingrijpende maatregelen t.g.v. het coronavirus.

Dit trof op de eerste plaats ons allen persoonlijk in een beperking van onze bewegingsvrijheid, het uitvoeren van onze werkzaamheden en onze sociale contacten. Vele zaken die we tot voor kort “normaal” vonden zagen er plotseling anders uit of zijn niet meer mogelijk, met voor sommigen onder ons onzekerheid, angst en eenzaamheid tot gevolg.

Alle parochieactiviteiten in stad by

Ook de veertigdagen tijd en de paastijd verliep anders dan we verwacht hadden en gewend zijn. Mogelijkheden om elkaar als geloofsgemeenschap te ontmoeten werden drastisch verminderd. Vanuit diverse kanten (o.a. pastores, PCI, werkgroepen en op individuele basis) worden gelukkig pogingen gedaan om met bepaalde doelgroepen het contact zo goed en zo kwaad als dat kan te onderhouden. Vanaf deze plek wil ik eveneens onder de aandacht brengen dat het op dinsdag, donderdag en vrijdag ochtend (vanaf 9.00 uur) nog steeds mogelijk blijft onze kerk te bezoeken voor gebed, het opsteken van een kaarsje of om simpelweg even rust te zoeken. Daarnaast zijn er alternatieven om via televisie en andere digitale media kerkdiensten te volgen, waarover meer elders in deze editie van Overweg.

Ook voor het locatieteam en het regiobestuur betekent dit dat we anders moeten werken. We vergaderen gebruik makend van internet verbindingen, veel dagelijkse zaken zijn tot stilstand gekomen en reeds geplande bijeenkomsten kunnen tot nader orde niet meer worden gehouden.

Op moment van schrijven is duidelijk dat de 1e communie en vormsel activiteiten in de regio vooralsnog zijn opgeschort tot oktober. We hebben moeten besluiten dat voor de Ouderendag een nieuwe datum wordt gezocht en de Vrijwilligersavond helaas wordt afgelast. Koren repeteren niet meer, werkgroepen komen niet Tja, wat zal ik nu eens schrijven over het Gemengd Koor. Om te melden wat we komende tijd gaan zingen, heeft niet zoveel zin. Hopelijk kunnen/ mogen we in september weer zingen, want dat samen zingen onder leiding van onze inspirerende dirigent Joost en met begeleiding van onze geweldige organist Ronald, wordt toch wel erg gemist. Onderling hebben de leden best wel contact. Er is een bestuurs-app, waarin wetenswaardigheden, muziek, flauwe en leuke mopjes worden gedeeld. Er wordt meer gebeld en gemaild met de leden. meer bij elkaar, MOV bijeenkomsten zijn afgelast. Het werk van de voedselbank is na enige weken stagnatie, zij het op een aangepaste wijze, gelukkig weer opgestart. Zo zijn er nog vele voorbeelden op te noemen waar drastische veranderingen hebben plaatsgevonden en onze creativiteit en veerkracht op de proef wordt gesteld.

Ook op financieel gebied zien we een duidelijke terugloop van inkomsten, waarover de penningmeester apart bericht in deze Overweg. Dat alles raakt niet alleen het hart van onze actieve kerkgemeenschap op dit moment maar ook de continuïteit op langere termijn.

Afscheid nemen en uitvaarten

Eén aspect van het parochieleven laat helaas meer activiteiten zien. Het aantal uitvaarten ligt op een hoger niveau dan we gewend zijn en de drastische beperkingen die i.v.m. corona zijn ingevoerd maken het proces van afscheid nemen voor de nabestaanden nog veel moeilijker dan het normaliter al zou zijn. Deze beperkingen golden ook voor het afscheid van onze gewaardeerde emeritus deken Ton Cassee, die op 30 maart na een ziekbed is overleden. Elders in de Overweg vindt u daar uitgebreider informatie over.

Het is voor alle betrokkenen een extra last en voor onze pastores een moeilijke periode om taken naar behoren uit te voeren. We hopen van harte dat in de periode na Pinksteren weer mogelijkheden zullen ontstaan die een teruggang naar de meer “normale” situatie mogelijk maken en wachten in spanning af wat de Nederlandse bisschoppen gaan adviseren op basis van wat de experts en onze regering besluiten. Ook dan zal de situatie hoogstwaarschijnlijk niet direct weer “normaal” worden en moeten we ons waarschijnlijk voorbereiden op de “anderhalve meter” kerk. In de tussentijd rest ons niets anders dan vol te houden en elkaar te helpen en te bemoedigen waar mogelijk.

Wim van der Meer, voorzitter locatieteam Castricum