Nieuws van de vormelingen 2024

In de afgelopen periode zijn de vormelingen twee keer voor een gewone bijeenkomst bij elkaar geweest; en in de Goede Week waren er natuurlijk ook de Chrismamis in de kathedraal (met de bisschop) en de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en Pasen in onze eigen regioparochies.

Tijdens de Paaswake heeft Amelie namens de vormelingen de heilige oliën die door de bisschop waren gewijd overhandigd aan Kapelaan Jaider, om het komende jaar te gebruiken bij de Sacramenten van Doop, Vormsel en Ziekenzalving.

Bij de catecheses hebben we ons afgevraagd waarom Jezus aan het Kruis moest sterven. En hoe kun je dat en de Verrijzenis eigenlijk geloven? We hebben geleerd dat de dood en verrijzenis van Jezus alles te maken heeft met het Scheppingsverhaal (waar we in de allereerste bijeenkomst mee begonnen zijn). God maakte het ondanks onze fouten toch weer goed met ons en daardoor kunnen ook wij nu naar het Paradijs.

De Kerk helpt ons tijdens ons leven op aarde – in het bijzonder door de bediening van de Sacramenten – om ons voor te bereiden op dat leven na de aardse dood.

H. Vormselviering 22 juni 2024
Eén van die Sacramenten, het Vormsel, gaan de vormelingen op zaterdag 22 juni in de Mariakerk van mgr. Hendriks ontvangen. De begeleiders hebben dit jaar met veel plezier met deze leuke groep tieners naar die datum toe gewerkt. En dan: op naar de toekomst, want de vormelingen krijgen net als ieder van ons de opdracht om de Heilige Geest in hen werkzaam te laten zijn!

Sindo Núñez Queija, mede namens Kapelaan Jaider en de vormselgroep