Nieuws uit het Regiobestuur en de Locatieteam

Uit het regiobestuur

De vergadering van het regiobestuur van 23 februari wordt met gebed geopend door pastoor Ruben. Vervolgens steekt ondergetekende een kaars aan in de ruim te waar deze vergadering plaatsvindt: de kerklocatie Regina Caeli

Deken Floris Bunschoten naar Haarlem

Met ingang van 1 maart 2023 is deken Floris Bunschoten, thans deken van het dekenaat Zaanstreek-IJmond, benoemd tot deken van Haarlem. Hij wordt pastoor van de volgende parochies: Haarlem-noord, Santpoort, IJmuiden en Driehuis. Tevens zal hij vicaris-generaal Bart Putter opvolgen als plebaan van de St. Bavo. Het stokje van zijn huidige dekenschap zal per 1 maart worden doorgegeven aan dr. George Paimpillil, de huidige deken van Haarlem. Wij zijn deken Floris dankbaar voor de frequente contacten sinds zijn aanstelling als deken in januari 2020 en wensen hem veel succes en inspiratie in zijn nieuwe rol. Wij zien uit naar de eerste ontmoeting met de nieuwe deken George Paimpillil en vertrouwen op een vruchtbare samenwerking. Hij zal op zaterdag 18 maart door onze bisschop Mgr. Hendriks worden geïnstalleerd. Deze installatieplechtigheid vindt plaats in de St. Bonifatiuskerk, Oostzijde 12 te Zaandam (aanvang 13.00 uur).

Afscheid van oud-secretaris Piet van der Horst

Op 21 januari jl. is Piet van der Horst, oud-secretaris van het regiobestuur overleden. Hij blijft in onze gedachten als een gedreven en kundig bestuurder, actief in tal van religieuze organisaties, waar onder het bisdom, regiobestuur, parochie De Goede Herder, het Heiligdom OLV ter Nood en de stichting “Vrouwe voor alle Volkeren”. Tijdens de uitvaartdienst onder leiding van Mgr. Hendriks waren veel mensen aanwezig om Piet de laatste eer te bewijzen. Dat hij moge rusten in vrede!

Slotviering van de Regina Caeli

Op zondag 5 februari 2023 werd onder grote belangstelling de slotviering gehouden van de kerklocatie Regina Caeli. Voorgangers waren oud pastores Ron Hopman en Bob van Oploo. Het was tevens de dag dat het gebouw aan het Hilbersplein te Beverwijk 25 jaar is gebruik was.
Herinneringen aan de geschiedenis van de geloofsgemeenschap Regina Caeli mochten door verschillende sprekers worden opgehaald. De intimiteit van het gebouw (kerkgangers zitten bij elkaar rond het altaar), maar ook de sociale contacten waren belangrijk voor het bestaan van deze locatie. “Wij geven het licht door” was het thema van deze laatste viering. En inderdaad, de kerkgangers en vrijwilligers van de Regina Caeli zijn meer dan welkom in de andere kerken in onze regio. Na het voorlezen van het bisschoppelijk decreet en de ze gen, werd het altaar ontruimd. Voor menig betrokken parochiaan een pijnlijk moment, hoewel er ook begrip is voor het genomen besluit. We mogen met dankbaarheid terugzien op de inzet van vele vrijwilligers die vanaf 1954 hebben gewerkt aan en in deze geloofsgemeenschap.

Uit het Locatieteam

Reflecteren en vooruit kijken!
We zijn inmiddels een flink stuk op weg in de vastentijd, een periode die bij uitstek uitnodigt te reflecteren en de vraag te stellen hoe we ervoor staan.

In deze rubriek hebben we al eerder gesproken over “vitaliteit en toekomst”, een belangrijk onderwerp dat volop in discussie is in alle parochies in de regio. Vitaliteitscriteria, zoals gehanteerd door het bisdom, kennen vele dimensies. Denk aan financiële aspecten, een actieve groep vrijwilligers, betekenis voor de plaatselijke dorpsgemeenschap, aandacht voor catechese en jeugd, goed onderhoud van gebouwen en zeker niet op de laatste plaats voldoende deelname aan de eucharistie.

Op een aantal punten staan we er best goed voor. We hebben een goed onderhouden kerk en parochiecentrum dat voor vele doelen intensief wordt gebruikt. Van koorrepetitie tot MOV-initiatieven, diverse terugkerende gezellige activiteiten maar ook voor diverse vergaderingen en zeker niet op de laatste plaats de Voedselbank. We hebben een mooie begraafplaats waar velen rust en steun vinden.

Dat ook vanuit de financiële staf van het bisdom de continuïteit wordt ondersteund zien we bevestigd door de recente machtiging die we hebben mogen ontvangen om schilderwerk voor de gehele buitenkant van ons kerkgebouw aan te mogen besteden. Een kostbare aangelegenheid, maar wel noodzakelijk. We zijn blij dat we dit groot onderhoud kunnen opbrengen, mede door de financiële steun van onze parochianen.

Helaas zijn we als parochie niet op alle vitaliteitscriteria gezond. Wellicht nodigt de vastentijd uit om nog eens kritisch te reflecteren. Namens het locatieteam wens ik alle lezers een betekenisvolle vastentijd en een zalig Pasen.

Wim van der Meer (gedeleg. voorzitter)