Mensen gevraagd voor Caritas en Raad van Kerken

Mensen gevraagd…

Ook nu vragen wij jullie aandacht voor de volgende vacatures:

Werkgroep Caritas

Wij zoeken versterking voor de werkgroep Caritas. Het huidige bestuur bestaat uit twee personen en dit getal is niet de afspiegeling van onze parochie De Goede Herder. Het gaat niet om het vergaderen, slechts tweemaal per jaar. Nee het gaat om oren en ogen hebben voor je omgeving om op deze manier noodgevallen op te sporen en dit doen wij vooral in stilte. Wie kunnen wij hiervoor interesseren?
Voor informatie over het werkgroep Caritas:
Ton Borst 0651609015

Werkgroep Raad van Kerken Castricum

Wie zou willen meedenken in de werkgroep Raad van Kerken Castricum. Deze oecumenische groep komt 9 keer per jaar bij elkaar. Zij organiseert jaarlijks vele activiteiten op het gebied van geloofsverdieping en spiritualiteit, zie ons jaarprogramma op de website van Raad van Kerken Castricum. Van jou vragen wij creatief mee te denken in een prettig werkend team van 8 personen.
Voor informatie over het werkgroep Raad van Kerken:
Hanneke Klinkert 0681408112

Voor informatie over deze vacature aankondiging Ton Borst 0651609015