Mededeling: hervatting openbare kerkvieringen na 18 november 2020

Geachte dames en heren,

Vanaf 22 november zijn we van plan (mogelijk in afgeslankte vorm, afhankelijk van de aankondiging van het Bisdom na 18 november) de zondagse vieringen weer op te pakken. Hierover volgen nog nadere mededelingen.

Het locatie team De Goede Herder Castricum.