Mededeling 2e lockdown kerken

Aan: parochianen, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de parochie

Beste mensen,

De afgelopen dagen is ook binnen de kerk uitgebreid gekeken naar passende maatregelen om verdere verspreiding van het Corona virus in te dammen. Dit heeft geleid tot een aanbeveling van de Nederlandse bisschoppen. Op basis van deze aanbevelingen en een risico afweging in het regionale bestuur hebben we een aantal besluiten moeten nemen die hieronder kort worden toegelicht.

Dit besluit hebben we met tegenzin genomen, maar we hebben gemeend voor de veiligste route te moeten kiezen. De snelheid waarmee het virus zich nu blijkt te vermenigvuldigen en de kwetsbaarheid van de doelgroep noopt tot uiterste voorzichtigheid.

BESLUITEN:

 • Alle weekend vieringen en alle zang en koor repetitie activiteiten in de regio worden stop gezet tot en met 15 november. Voor vieringen op zondag verwijzen we voor de komende weken naar
  de vieringen op TV (KRO en RTV-NH) en diverse YouTube life streams.
 • De doordeweekse vieringen op dinsdag en donderdag (9.00 uur) blijven doorgaan en worden vanzelfsprekend gehouden onder RIVM hygiëne maatregelen.
 • Op zondag (van 9.00 tot 10.30 uur) en vrijdag (van 9.00 tot 11.00 uur) zal de kerk open zijn voor inloop, opsteken van een kaarsje en persoonlijk gebed.
 • Uitvaarten, huwelijksvieringen en doopjes kunnen (onder extra beperkingen) doorgaan.
 • De geplande eerste communievieringen worden opgedeeld in een aantal “besloten” vieringen met beperkte aantallen genodigden per communicant. Hierover wordt direct met betrokkenen
  contact opgenomen.
 • Voor Allerzielen worden de geplande eucharistie vieringen (16.00 uur en 19.00 uur) afgelast. Op Allerzielen wordt de Kerk opengesteld voor gebed (tussen 16.00 en 20.00 uur) en kunnen de
  herdenkingskruisjes van de overledenen van dit jaar worden opgehaald. Ook de geplande openstelling van de begraafplaats ( van 9.00 uur tot 21.00 uur) voor herdenking van de
  overledenen gaat volgens plan door.
 • Bovengenoemde besluiten gelden in principe voor de duur van de huidige aanscherping (dus tot en met 15 november), tussentijds blijven we in de regio de vinger aan de pols houden en we
  zullen u uiteraard informeren als daar aanleiding toe is.

We hopen dat door deze drastische maatregelen in korte tijd weer een hanteerbare situatie ontstaat en vragen u om begrip en medewerking.

Namens het locatie team,
Wim van der Meer (voorzitter)