Maatregelen i.v.m Coronavirus – Update (24 maart)

24 maart 2020,

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen bekend gemaakt (deze informatie is te vinden op: verlenging maatregelen tot Pinksteren) .

Voor onze parochie betekent dit:

· Dat publieke liturgievieringen, ook door de week, voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren zijn afgelast.

· Dat de kerk voor individuele bezoekers op dinsdag, donderdag en vrijdag ochtend van 9.00 tot 9.30 uur open is voor gebed of om een kaars aan te steken. Hierbij gelden de maatregelen van de overheid t.a.v. aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

· Dat alle geplande bijeenkomsten in het parochiehuis tot 1 juni niet zijn toegestaan.

· Voor speciale vieringen (uitvaart, doop, huwelijk) kan onder voorwaarden een uitzondering worden gemaakt.

Het zal duidelijk zijn dat deze maatregelen erg ingrijpend zijn en dat deze niet lichtzinnig zijn genomen. We roepen iedereen op zich strikt aan bovengenoemde aanwijzingen te houden. Op deze manier beschermen we onze kwetsbare medemensen en de grote groep mensen die zich maximaal inzet om essentiële processen in de samenleving zo goed mogelijk door te laten gaan.

We hopen op ieders begrip en medewerking en bidden om Gods steun in deze moeilijke tijden.

Zodra daar aanleiding toe is zullen wij u verder informeren.

Met vriendelijke groet,

Wim van der Meer, voorzitter,

Namens het locatieteam van De Goede herder.