In onze parochie zingen meerdere koren. Hieronder leest u welke koren op welke momenten zingen.

Zangkoren

In onze parochie zijn een aantal werkgroepen actief op het terrein van de liturgie. Verder is er een aantal koren. Regelmatig vinden optredens plaats van kerkkoren die hun medewerking verlenen aan de vieringen in de twee parochiekerken. Het gemengd koor van de Pancratius brengt bij voorkeur meerstemmige Latijnse koorwerken ten gehore. Er is ook een herenkoor . De twee dameskoren zingen bij rouw- en trouwdiensten.

Koor Jubilate

Het Koor Jubilate is ontstaan na het samengaan van het Dameskoor Bethlehem en de Cantorij. Het Dameskoor Bethlehem is in 1979, in de voormalige Bethlehemparochie opgericht en verzorgt de gezangen tijdens Uitvaart, Huwelijk, Huwelijksjubilea, Eucharistievieringen, Woord-communie en Woord-gebedsdiensten in de Sint Pancratius en de Maria ten hemelopneming kerk. Binnen het koor vormt een aantal dames de volwassenenliturgie groep.

Ook in de regio doet men vaak een beroep op ons koor Jublilate. In “Meerstaete”, “Heemswijk”, huize “Sint Agnes” in Heemskerk en in de Kapel van Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo zijn wij ook graag geziene muzikale gasten. Ons reportoire bevat vooral Nederlandse gezangen (een- en meerstemmig) met daarnaast eventueel gregoriaans en engelse-, duits- en franstalige liturgische liederen. De directie is in handen van Tom Berkhout en de muzikale begeleiding wordt deels door Ronald Schollaart en deels door Katalin Somogyi verzorgd. De repetities worden op maandagavond gehouden van 19:30 – 21:00 uur in de Parochiezaal aan de Dorpsstraat 113.

Contactpersoon: mevrouw J. (Jeannette) Splint-van den Bosch, telefoon: 0251-652192.

Nieuwe koorleden zijn van harte welkom. Aanmelding is mogelijk tijdens de repetities. De repetities worden in het Parochiecentrum aan de Dorpsstraat 113 gehouden of in de aangegeven kerk.

Koor Cantare

Het Koor Cantare is een vierstemmig koor, met sopranen, alten, bassen en tenoren en is eind 1996 opgericht met de bedoeling om meer jonge mensen, vooral gezinnen, in de kerk te krijgen. Een dirigent/muzikaal leider was snel gevonden in Peter Vagevuur uit Purmerend. Op 13 mei 1997 was de eerste repetitie en tot verrassing stond er al gelijk een heel koor. De toenmalige pastoor Van Diepen was razend enthousiast en wij natuurlijk ook. De afgelopen jaren is het ledenaantal altijd rond de 50 personen geweeSint Het Koor Cantare repeteert iedere dinsdagavond van 20:30 tot 22:30 uur in de parochiezaal van de Sint Pancratius kerk. Niet alleen het repeteren maar ook de gezelligheid is heel belangrijk en daarom is er ook tijd voor een praatje en een borrel na afloop. Heb je zin om eens te komen kijken, kom dan gerust eens langs op dinsdagavond.

Bestuursleden:

  • Yvonne Brakenhoff, voorzitter
  • Mariëtte Mantel, secretaris
  • Mary Dekker, penningmeester
  • Anneke Bijman, bestuurslid
  • Arnold Schmitz, bestuurslid

Het bestuur is bereikbaar via e-mail: info@koorcantare.nl | website: www.koorcantare.nl.

Herenkoor

Repetities worden elke dinsdagavond gehouden van 19:30 tot 21:00 uur in de Sint Pancratiuskerk te Castricum. Contactpersoon: de heer C. Sneekes, telefoon: 0251-650834.

Dameskoor Sint Pancratius

Repetities worden elke dinsdagmiddag gehouden van 14:00 tot 15:00 uur in de Sint Pancratiuskerk te Castricum. Contactpersoon: mevrouw L. de Haan-Lute, telefoon: 0251-650744.

R.K. Gemengd Zangkoor Pancratius

Vanaf haar oprichting op 15 mei 1965 worden vieringen in de beide parochiekerken van Bakkum en Castricum regelmatig opgeluisterd door het R.K. Gemengd Zangkoor Pancratius. Daarnaast wordt soms ook in andere katholieke kerken meegewerkt aan eucharistievieringen. In de Kersttijd wordt al sinds jaren een speciaal kerstprogramma verzorgd in het bejaardencentrum “De Santmark” incidenteel wordt medewerking verleend aan concerten en uitvoeringen.

Sedert 1 januari 1991 staat ons koor onder de bezielende leiding van de heer Joost Doodeman uit Heemskerk en de organist is sedert 1 november 2006 de heer Ronald Schollaart uit Hoofddorp.

Het koor zingt naast missen ook andere meerstemmige werken van Mozart, Schubert, Haydn, Diabelli, Perosi, Gounod en vele andere bekende en minder bekende componisten. Wilt u ons koor komen versterken? Het koor telt momenteel ca. 60 leden en repeteert iedere donderdag van 19:30 uur tot 21:30 uur in de parochiezaal aan de Dorpsstraat 113 te Castricum, naast de Pancratiuskerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Komt u gerust eens vrijblijvend langs op een oefenavond of meldt u zich aan bij een van de hieronder genoemde bestuursleden.

  • Voorzitter: de heer C.P. (Cees) van der Laan, Dr. Melchiorlaan 12, telefoon 0251-650985
  • Secretaris: mevrouw M. (Mienke) de Geest-Kok, Geelvinckstraat 90, telefoon 0251-657719/06-20464116
  • Penningmeester: de heer W.J. (Wim) Dirkson, Kerckeven 2, telefoon 0251-656671
  • Bestuurslid: mevrouw K. (Karin) Stet, Mr. Bodewesstraat 16, telefoon (onbekend)
  • Bestuurslid: de heer W.J.M. (Wim) Dirkson, Kerckeven 2, telefoon 0251-656671

Kinderkoor De Sterretjes

Het kinderkoor De Sterretjes heeft een uitgebreid en gevarieerd repertoire van eigentijdse geloofsliedjes, maar zij zingen ook andere mooie en leuke liederen. Het koor wordt geleid door Daniële van Rooij en op de piano begeleid door Iris de Leur en is samengesteld uit jongens en meisjes, groot en klein, die al mooi kunnen zingen of die dat juist willen leren. Die al veel van muziek weten of juist niet… als je plezier hebt in zingen kun je met ons meedoen. Deelname is gratis. We zingen ca. 8 x per jaar tijdens de gezinsvieringen in de Sint Pancratius kerk in Castricum. Contactpersoon: Daniële van Rooij, telefoon: 0251-244898.