Koren

In onze parochie zingen meerdere koren. Hieronder leest u welke koren op welke momenten zingen.

In onze parochie zijn een aantal werkgroepen actief op het terrein van de liturgie. Verder is er een aantal koren. Regelmatig vinden optredens plaats van kerkkoren die hun medewerking verlenen aan de vieringen in onze parochiekerk. Het gemengd koor van de Pancratius brengt bij voorkeur meerstemmige Latijnse koorwerken ten gehore. Er is ook een herenkoor.

Koor Cantare

Het Koor Cantare is een vierstemmig koor, met sopranen, alten, bassen en tenoren en is eind 1996 opgericht met de bedoeling om meer jonge mensen, vooral gezinnen, in de kerk te krijgen. De muzikale leiding van ons koor is in handen van de dirigentes Marieke Zondervan-Borst en Marion Stam en pianist Jaap Brackman. Op 13 mei 1997 was de eerste repetitie en tot verrassing stond er al gelijk een heel koor. De toenmalige pastoor Van Diepen was razend enthousiast en wij natuurlijk ook. De afgelopen jaren is het ledenaantal altijd rond de 50 personen geweest. Het Koor Cantare repeteert iedere dinsdagavond van 20:30 tot 22:30 uur in de parochiezaal van de Sint Pancratius kerk. Niet alleen het repeteren maar ook de gezelligheid is heel belangrijk en daarom is er ook tijd voor een praatje en een borrel na afloop. Heb je zin om eens te komen kijken, kom dan gerust eens langs op dinsdagavond.

Bestuursleden:

  • Voorzitter: Yvonne Brakenhoff
  • Secretaris: Mariëtte Mantel
  • Penningmeester: Mary Dekker
  • Bestuurslid: Gerda Schram

Contact: info@koorcantare.nl | Bezoek onze website: www.koorcantare.nl

Herenkoor

Het Herenkoor ondersteunt eenmaal per maand een eucharistieviering of woord en communie dienst met Gregoriaanse gezangen.

De Gregoriaanse zang is de oudste liturgische muziek in de Rooms Katholieke kerk met wortels die teruggaan tot vóór de 9e eeuw.

Door de specifieke wisselende gezangen van de zondag a capella uit te voeren streven we ernaar deze belangrijke traditie op een authentieke wijze levend te houden.

De vaste gezangen worden door het orgel begeleid om zoveel als mogelijk de afwisseling van koorzang en volkszang te ondersteunen.

Per maand wordt tweemaal voorafgaand aan iedere uitvoering gerepeteerd.

Repetities vinden plaats op maandag avond in de Sint Pancratius kerk (Dorpsstraat 113 Castricum) tussen 19.30 en 21.00 uur.

De muzikale leiding van het koor is in handen van Dhr. Joost Doodeman.

Vaste begeleider op het orgel is Dhr. Ronald Schollaart.

Nieuwe zangers zijn van harte welkom.

Contactpersoon: Dhr. Wim van der Meer telefoon: 0251-673367 of email: wim.vandermeer@zonnet.nl.

R.K. Gemengd Zangkoor Pancratius

Vanaf haar oprichting op 15 mei 1965 worden vieringen in de parochiekerk van Castricum regelmatig
opgeluisterd door het R.K. Gemengd Zangkoor Pancratius. Daarnaast wordt soms ook in andere katholieke
kerken meegewerkt aan eucharistievieringen. In de Kersttijd wordt al sinds jaren een speciaal
kerstprogramma verzorgd in het bejaardencentrum “De Santmark” incidenteel wordt medewerking
verleend aan concerten en uitvoeringen.

Sedert 1 januari 1991 staat ons koor onder de bezielende leiding van de heer Joost Doodeman uit
Heemskerk en de organist is sedert 1 november 2006 de heer Ronald Schollaart uit Hoofddorp.

Het koor zingt naast missen ook andere meerstemmige werken van Mozart, Schubert, Haydn,
Diabelli, Perosi, Gounod, Tamblin en vele andere bekende en minder bekende componisten.

Wilt u ons koor komen versterken? Het koor telt momenteel ca. 36 leden en repeteert iedere
donderdag van 19:00 uur tot 21:30 uur in de Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 113 te Castricum.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Komt u gerust eens vrijblijvend langs op een oefenavond of
meldt u zich aan bij een van de hieronder genoemde bestuursleden.

  • Voorzitter: Monique Weimar-Helsloot, Kapelweg 22, 1906 EB Limmen, telefoon 06-39859763 email: m.c.m.weimar@gmail.com
  • Secretaris: de heer Wim van der Meer, Duindoornlaan 1, 1901 BN, telefoon: 06-29153943
  • Bibliothecaris: mevrouw M. Punt, De Boogaert 50, telefoon 06-13504654
  • Penningmeester: de heer W.J. (Wim) Dirkson, Kerckeven 2, telefoon 0251-656671
  • Bestuurslid voor ‘Lief en Leed’ mevrouw K. (Karin) Stet , Meester Bodewesstraat 16, telefoon 0251-653591

Kinderkoor De Sterretjes

Het kinderkoor De Sterretjes heeft een uitgebreid en gevarieerd repertoire van eigentijdse geloofsliedjes, maar zij zingen ook andere mooie en leuke liederen. Het koor wordt geleid door Marieke Zondervan-Borst en op de piano begeleid door Iris de Leur en is samengesteld uit jongens en meisjes, groot en klein, die al mooi kunnen zingen of die dat juist willen leren. Die al veel van muziek weten of juist niet… als je plezier hebt in zingen kun je met ons meedoen. Deelname is gratis. Wij zingen twee keer per jaar tijdens de gezinsvieringen met Kerstmis en Pasen. Voor deze vieringen repeteren we 5 of 6 weken op vrijdagmiddag.

Contactpersoon: Marieke Zondervan-Borst. Contact via het secretariaat telefoon 0251-652479