Kinderen

Kinderclub

Zit uw kind (of uw kleinkind) in groep 2 of 3 van de basisschool (5-6 jaar)? Wilt u ook graag wat meer mee geven
over de Bijbel en het Christelijk geloof? Breng de kinderen naar de gezellige kindermiddagen voor de allerkleinsten! De kinderclub komt iedere laatste woensdagmiddag van de maand bij elkaar, van 15.30 tot 17.00 uur in de Esplanadezaal van de Mariakerk, Spoellaan 1, Heemskerk. Meer informatie bij Pilar Casanova, pilar.casanova@xs4all.nl.

Eerste Communie

In het voorjaar kunnen de kinderen van groep 4 de Eerste Communie ontvangen. Meer informatie bij Margo de Wolf, p.de.wolf3@kpnplanet.nl.

Catecheseclub

Kinderen uit groep 5 tot 7 die hun Eerste Communie hebben ontvangen worden uitgenodigd bij de Catecheseclub (voorheen KiCa of Buka). Op een leuke en gezellige manier krijgen de kinderen een verdere verdieping in het geloof. De maandelijkse bijeenkomsten vinden plaats op een donderdagavond om 18.30 in het parochiecentrum bij de Laurentiuskerk, A. Verherentstraat 2, Heemskerk. Meer informatie bij Pilar Casanova, pilar.casanova@xs4all.nl.

Vormsel

In juni kunnen de kinderen van groep 8 het Vormsel ontvangen. Ook de vormselvoorbereiding begint al in het najaar. De meeste bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 in het parochiecentrum bij de Laurentiuskerk, A. Verherentstraat 2, Heemskerk. Enkele bijeenkomsten vinden plaats in de Klop, Langebuurt 39, Uitgeest. Meer informatie bij Joke Hoogeland, jhland@ziggo.nl.

Aanmeldingsformulier H. Vormsel