Kerkvieringen in de Pancratiuskerk Kerst 2022

KERSTAVOND ZATERDAG 24 DECEMBER

17.30u Gezinsviering
Woord- en Communieviering: Diaken Marcel de Haas en mw. Margo de Wolf
Koor: De Sterretjes

20.00u Kerstavondviering
Woord- en Communieviering: Diaken Marcel de Haas
Koor: Cantare

22.30 Nachtmis
Eucharistieviering: Pastoor Ruben Torres
Koor: Gemengd Koor

EERSTE KERSTDAG ZONDAG 25 DECEMBER

22.30 Dagmis
Eucharistieviering: Pastoor Ruben Torrens
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters

TWEEDE KERSTDAG MAANDAG 26 DECEMBER

09.15 Tweede Kerstdagviering
Woord- en Communieviering: Diaken Marcel de Haas
Zang: Annie Assendelft en Ria Peters