In memoriam emeritus deken en pastoor Ton Cassee

Wij zijn mensen van Pasen

Op 30 maart 2020 bereikte ons het droeve bericht dat emeritus deken en pastoor Ton Cassee op 75-jarige leeftijd is overleden. Hoewel hij al sinds juni 2019 ‘in reservetijd’ leefde, kwam zijn overlijden toch nog onverwacht. Tijdens een afscheidsceremonie op zaterdag 4 april (u kunt de uitvaart terugkijken via het YouTubekanaal van Omroep Heemskerk)is in besloten kring afscheid genomen van Ton Cassee. Heel graag hadden wij die zaterdagmorgen de Heilige Eucharistie willen vieren. Daarin vieren we immers het paasgeloof waardoor Ton in zijn leven gedragen werd: de levende Heer in ons midden. ‘Wij zijn mensen van Pasen!’, heeft hij in vieringen ontelbaar vaak geroepen.

Vele belangstellenden hadden graag bij de afscheidsceremonie van emeritus deken en pastoor Ton Cassee aanwezig willen zijn om hem een laatste groet te brengen. Helaas bleek dit door het Corona-virus niet mogelijk. Voorgangers tijdens de afscheidsceremonie van Ton Cassee waren Mgr. Hendriks, deken Floris Bunschoten en pastoor Kaleab Masresha. Ton Cassee is begraven op het Laurentiuskerkhof. Uiteraard kunt u daar zijn graf bezoeken.

De laatste priesterzoon van de Laurentiusparochie

Ton Cassee werd geboren in Haarlem op 14 november 1944. Dat was vlak voor het moment dat tijdens een ‘Sinterklaasrazzia’ door de Duitsers in Haarlem 1.300 mannen werden opgepakt en weggevoerd. Zeker geen eenvoudige periode om je leven te starten. In 1951 verhuisde de familie Cassee naar Heemskerk, Ton werd toen misdienaar in de Laurentiuskerk.

Na de lagere school ging Ton naar het seminarie in Hageveld voor zijn studie als priester. Daarna koos hij voor het groot seminarie in Warmond en uiteindelijk heeft Ton zijn priesterstudie in Amsterdam voortgezet. ‘Elke priester uit de mensen genomen, wordt aangesteld voor de mensen.’ Met deze woorden, werd Ton Cassee in de Heemskerkse Laurentiuskerk op 7 augustus 1971 tot priester gewijd.

Pastoor Kaleab memoreerde op vrijdag 3 april nog dat hij in dat jaar, 1971, in Ethiopië werd geboren en toen nog niet had kunnen bevroeden dat zijn wegen ooit met die van deken en pastoor Ton Cassee zouden kruisen. Inderdaad, de roepstem van God rijkt ver en brengt mensen tegelijkertijd heel dicht bij elkaar!

Van Heemskerk tot Alkmaar en Vietnam en terug

Na zijn priesterwijding liep Ton stage in het St. Jozefziekenhuis in Heemskerk. In 1971 kreeg hij een aanstelling als kapelaan in Hoorn. Daarna volgde een benoeming in de H. Laurentius te Alkmaar. De gemeente Alkmaar was met forse uitbreidingen bezig en in 1979 werd Ton aangesteld als bouwpastoor van een nieuwe parochie: ‘De Blije Mare’.

In deze parochie werd vanaf 1983 met man en macht gewerkt aan een betere toekomst voor vluchtelingen uit Vietnam. In Koedijk werd bij de kerk een trefcentrum voor de jonge Vietnamezen gebouwd, ter ondersteuning en voor de ontmoeting. Door de jaren heen heeft pastoor Cassee met Vietnamezen zowel in Nederland als Vietnam een hechte band gekregen. Er is veel armoede en grote behoefte aan voedsel en medische zorg in Vietnam. Met steun van velen zet pastoor Cassee zich in bij het opzetten van scholing en gezondheidszorg.

In januari 1994 wordt door pastoor Cassee een eerste reis naar Vietnam gemaakt. In april 2018 volgde de 29e en laatste reis. In 1996 mocht pastoor Cassee uit handen van burgemeester Bandell een welverdiende Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen, een onderscheiding die hij als Hollandse bruggenbouwer in het Verre Oosten dagelijks tot aan zijn dood gedragen heeft.

In Lourdes gebeuren wonderlijke dingen! Ton had een groot vertrouwen in de Maria verering. Die verbinding met Maria werd gevoed door zijn vele bedevaartreizen naar Lourdes. Zijn eerste bezoek aan Lourdes was in 1973. In Lourdes kwam Ton in contact met Johannes Wenting. Dat leidde in 1998 tot een benoeming als pastoor in Heemskerk.

Vlak daarna wordt pastoor Cassee door Mgr. Punt gevraagd om deken van Haarlem-Beverwijk te worden. Ton Cassee accepteert ook deze rol en besluit vanaf 1 oktober 1999 de functies van pastoor en deken in het vervolg te combineren. Voortdurend heeft Ton Cassee een goed evenwicht tussen de functies deken en pastoor weten te vinden, gesteund door allerlei vrijwilligers.

Dat is mede te danken aan zijn charisma en inzet! Waardering voor zijn betrokkenheid werd onderstreept door zijn benoeming als kanunnik van het Kathedraal kapittel van het bisdom Haarlem-Amsterdam en als bisschoppelijk commissaris van het regentencollege van het Sint Jacobs godshuis te Haarlem.

Wij zijn mensen van Pasen

‘Je bent geroepen en gewijd om herder naar Gods hart te zijn werd met en voor jou gebeden.’ Met deze woorden is er afscheid genomen van deken en pastoor Antonie Maria Cassee. Wij zijn dankbaar voor hetgeen Ton Cassee voor mensen in onze parochies heeft gedaan.

Als mensen van Pasen geloven wij dat onze herder met ons verbonden blijft. Mogen we daarbij troost putten uit deze bron van vreugde: de liefde voor Jezus Christus!

Bert Jan Rozestraten