Het Feest van sint Caecilia 2019

Op 17 november wordt in de Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat het feest gevierd van St. Caecilia, patrones van muziek, instrumentmakers en koren.

Om 10.30 uur zal het ruim vijftigjarig Gemengd Zangkoor de Missa in C zingen van ‘de grote onbekende’. Deze mis wordt toegeschreven aan Mozart, echter helemaal zeker is men daar niet van. Tevens wordt o.a. gezongen Jubilate Deo van Robert Jones.

Het Gemengd Zangkoor, voluit het R.K. Gemengd Zangkoor Pancratius, wordt geleid door dirigent Joost Doodeman, die ruim 25 jaar geleden het stokje overnam van Jaap Hoogland. Door zijn enthousiasme en uitstraling weet hij de koorleden zo te inspireren dat zij tijdens vieringen, en zeker tijdens een speciale viering, het beste van zichzelf geven. Met vierstemmige zang en onder begeleiding van het prachtige orgelspel van Ronald Schollaart, worden er al 54 jaar vieringen opgeluisterd. Helaas wordt het aantal koorleden steeds minder en is de gemiddelde leeftijd steeds hoger. Als dit zo doorzet, zal het koor haar 60-jarig jubileum mogelijk niet meer vieren.

Moeten we ons gaan voorbereiden op een definitief afscheid? Of zijn er onder u zangers/zangeressen die het koor willen komen versterken?

Kom gewoon eens proef zingen op de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Welk koor treedt minstens twee keer in de maand op en met kerstmis en andere feestdagen voor een groot gehoor?

Heeft u interesse mail naar minekedegeest@hccnet.nl