Eerste Heilige Communie in de regio 2024

Voorbereiding op de Eerste Heilige Communie

Op 2 juni a.s. zullen 15 kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen in de Mariakerk om 11 uur. Deze groep communicanten bestaat uit kinderen uit Beverwijk, Velsen Noord, IJmuiden, Uitgeest en Heemskerk.

Nog zes kinderen uit Castricum gaan op 16 juni in de Pancratiuskerk hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Er is nog een meisje dat haar Eerste Communie in Italië gaat doen!

Alle kinderen hebben zich samen voorbereid en zijn een heel leuke en gezellige groep geweest. We kijken met tevredenheid terug naar een leerzaam jaar, niet alleen voor de kinderen maar ook voor ons en voor de ouders. Zij hebben hun betrokkenheid laten blijken door gebruik te maken van het ouderkwartiertje (veel ouders kwamen tijdens het ouder kwartiertje om te horen over waar de kinderen in de les mee bezig waren geweest). Ook kwamen zij naar de gezinsvieringen en kwamen in januari met hun gezinnen naar de familiedag voor communicanten.

We hopen veel van deze kinderen en hun ouders ook na de vakantie terug te zien: tijdens de dankviering in september (en alle andere gezinsvieringen), als misdienaars, in het koortje, de familiedagen en bij de KiCa-club.

Ik wens alle communicanten, mede namens de communiegroep, een heel feestelijke communie viering toe en een heel fijne zomervakantie voor iedereen!

Wilt u uw kind aanmelden voor het communieproject van volgend schooljaar? Stuur alvast een email naar eerstecommuniegroep@gmail.com
Pilar Casanova