Corona update Kerstperiode 2020

Lockdown en parochieleven

De op 14 december door de regering aangekondigde lockdown heeft grote gevolgen voor de activiteiten in onze parochie. Kerken mogen in principe openblijven vanwege de vrijheid van godsdienst, die naast andere grondrechten in de Grondwet is verankerd, maar de katholieke kerk heeft zich tot nu toe steeds gericht naar het dringend advies van de minister. Binnen de mogelijkheden van de aangescherpte maatregelen heeft het locatie team als volgt besloten voor de lokale invulling.

Vieringen kerstperiode, uitvaarten en kerkbezoek tijdens lockdown

  • De geplande vieringen op kerstavond gaan niet door. Kerkbezoek op kerstavond is niet mogelijk. In plaats daarvan wordt een livestream van de besloten eucharistie viering (aanvang 21.00 uur) vanuit onze kerk beschikbaar gemaakt via YouTube: Katholieke Kerk regio 0251.
  • De vieringen op eerste en tweede kerstdag zijn toegankelijk met inachtname van de RIVM en bisdom richtlijnen (max 30 bezoekers, registreren via het secretariaat, opvolgen hygiëne maatregelen etc.) I.v.m. de beperkte openstelling van het secretariaat kan alleen op vrijdag 18 december en dinsdag 22 december (9.30 – 11.30 uur) telefonisch worden gereserveerd (0251-652479).
  • De weekend vieringen gaan door volgens rooster in de Overweg. Ook deze vieringen willen we wanneer mogelijk per livestream aanbieden. Actuele informatie hierover vindt u op de website.
  • De doordeweekse vieringen op dinsdag en donderdag (9.00 uur) blijven doorgaan.
  • Uitvaarten, huwelijksvieringen en doopjes kunnen (onder beperkingen) worden gehouden.

Gebruik parochiecentrum

Gedurende de lockdown is gebruik van het parochiecentrum niet mogelijk.
Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

  • Activiteiten t.b.v. de voedselbank.
  • Werkzaamheden t.b.v. het secretariaat.
  • Activiteiten die nodig zijn om vieringen voor te bereiden of die zijn gericht op het regulier en noodzakelijk onderhoud van de gebouwen.

Bovengenoemde besluiten gelden voor de duur van de huidige aanscherping (19 januari 2021) of zoveel langer als nodig geacht door de overheid.

Leidend bij ons besluit is geweest dat we met het oog op de kwetsbaarheid van de doelgroep uiterste voorzichtigheid moeten betrachten. We zitten in een zeer ernstige gezondheidscrisis en vragen u om begrip en medewerking. We zullen u uiteraard informeren zodra daar weer aanleiding toe is.

Namens het locatie team,
Wim van der Meer, voorzitter.