Contactinformatie

Secretariaat

Adres
Dorpsstraat 113
1901 EK Castricum

Telefoon
0251-652479

E-mail: pancratius@degoedeherdercastricum.nl

Openingstijden:
Dinsdag 09:30 – 11:30
Vrijdag 09:30 – 11:30

Pastoor Ruben Torres

De pastorale leiding van de parochie is in handen van
Pastoor Ruben Torres

Werkadres: Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum

Telefoon: 06-4608 2758

E-mail: deheiligefamilie@gmail.com

Pastoresteam

Pastoor Ruben Torres Tel: 06-4608 2758 | E-mail: deheiligefamilie@gmail.com

Kapelaan Jaider Chantré Sanchez Tel: 06-8292 7482

Father Matthew Tel: 06-2270 4895

Diaken Marcel de Haas Tel: 06-1374 7848

Buitengewoon bedienaar Jeroen Vergouw Tel: 06-4160 4926

Rekeningnummers

NL18INGB0000206597
NL85RABO0311902316