Beperkte doorstart zondagse vieringen Pancratiuskerk per 22-11-2020

Na de aanscherping van de corona maatregelen op 15 oktober hebben we besloten op zondag tijdelijk geen openbare vieringen te houden in de regio.

Met ingang van 22 november willen we op beperkte schaal en binnen de richtlijnen van het RIVM weer beginnen. Dit betekent dat voorlopig het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 30 en dat er gewerkt moet worden met registratie vooraf.

Aanmelden noodzakelijk

U kunt zich aanmelden via het parochie secretariaat:
Telefoon: 0251-652479 op dinsdag van 09:30 tot 11:30 en vrijdag van 09:30 tot 12:00.

Bij bereiken van het maximale aantal deelnemers wordt u in staat gesteld vooruit te reserveren voor een van de volgende weekenden.

Alternatieve mogelijkheden

Wellicht ten overvloede: alternatieve mogelijkheden tot bijwonen van een eucharistieviering worden geboden op dinsdag en donderdag 9.00 uur. Zodra de mogelijkheden worden verruimd wordt u daar over geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het locatie team De Goede Herder Castricum.