Agenda Parochie De Goede Herder

Vieringen Rooster
De vieringen rooster kunt u vinden via de deze link.

Juni 2018
7 juni: Parochiële Ouderendag
3 juni: Aandacht voor Ethiopië
Op zondag 3 juni (van 14.00-19.00 u.) organiseren MOV Castricum, Stichting Mambo Poa en Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië” gezamenlijk een feestelijke bijeenkomst, waarbij de kleinschalige projecten die voor Ethiopië vanuit deze stichtingen worden georganiseerd centraal staan. Wij willen u op die zondag graag een beeld geven van onze activiteiten in Ethiopië en zijn inmiddels al enkele maanden bezig om de dag voor te bereiden. Zet u deze datum maar alvast in uw agenda: u bent van harte uitgenodigd om langs te komen! We zullen u in de Overweg van mei nog wat uitgebreider informeren over het programma van die dag.