Agenda Parochie De Goede Herder

April 2018
12 april: Oecumenische Vrouwengespreksgroep van 20:00 tot 22:00 uur in de Maranathakerk
15 april: Vertelvoorstelling “Mijn Hart Woont Elders” om 16:00 uur in de Maranathakerk
18 april: Mediteren in de Pancratius van 19:00 tot 20:00 uur
22 april: Eerste Heilige Communie

Mei 2018
1 mei: deadline inleveren kopij voor het parochieblad Overweg (LET OP: WORDT GEPUBLICEERD OP DE WEBSITE)
15 mei: Memoires van Maria van Nazareth om 20:00 uur
16 mei: Mediteren in de Pancratius van 19:00 tot 20:00 uur

Juni 2018
7 juni: Parochiële Ouderendag
3 juni: Aandacht voor Ethiopië
Op zondag 3 juni (van 14.00-19.00 u.) organiseren MOV Castricum, Stichting Mambo Poa en Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië” gezamenlijk een feestelijke bijeenkomst, waarbij de kleinschalige projecten die voor Ethiopië vanuit deze stichtingen worden georganiseerd centraal staan. Wij willen u op die zondag graag een beeld geven van onze activiteiten in Ethiopië en zijn inmiddels al enkele maanden bezig om de dag voor te bereiden. Zet u deze datum maar alvast in uw agenda: u bent van harte uitgenodigd om langs te komen! We zullen u in de Overweg van mei nog wat uitgebreider informeren over het programma van die dag.