Agenda Parochie De Goede Herder

Vieringen Rooster
De vieringen rooster kunt u vinden via de deze link.

Actuele nieuws van activiteiten in en rondom ons geloofsgemeenschap vind u bij ons parochieblad Overweg

Of neem contact met het parochiesecretariaat