Afscheidsbrief Pastoor Kaleab

Castricum, oktober 2021.

Beste parochianen, beste vrienden, beste mensen,

Dit is misschien wel de moeilijkste brief die ik in mijn leven schrijf en de moeilijkste beslissing die ik in mijn leven heb moeten nemen. Met groot verdriet en onmetelijke pijn in mijn hart moet ik afscheid van u nemen als pastoor van de parochies van onze regio. Ruim 16 jaar heb ik als kapelaan en daarna als pastoor een mooie en vruchtbare tijd in uw midden gehad.

De vriendschap, de vreugde en de verbondenheid die ik van velen kreeg is onbeschrijfelijk. Vanaf mijn komst in Nederland gaf u mij het gevoel dat ik een van u was. Het waren mooie jaren waar ik met veel vreugde, dankbaarheid en tevredenheid op terug zie.

De afgelopen 16 jaar heb ik geprobeerd uw warmte en betrokkenheid met mij te beantwoorden door u als een goede herder bij te staan in mooie en minder mooie dagen. In al die jaren ontstonden er veel vriendschappen. Ik voelde mij altijd een gezegend mens met al die mooie mensen om mij heen. Ik kan u daar niet genoeg voor bedanken.

Maar nu is voor mij de tijd gekomen om uw parochie te verlaten. De afgelopen jaren bevond ik mij in een bijzonder moeilijke levensfase. In goed overleg met mijn bisschop van wie ik begrip, zorg en barmhartigheid mocht ontvangen, heb ik besloten een tijd van bezinning te nemen.

Het valt mij zwaar om niet persoonlijk afscheid van u te kunnen nemen. Ik ben echter geestelijk te zeer vermoeid en daardoor niet in staat dit te doen. Het spijt mij dat u wellicht verdrietig en teleurgesteld bent dat ik op deze manier afscheid van u neem, na zoveel jaar van contact en verbondenheid met elkaar.

Mag ik u toch vragen voor mij te bidden. Ik heb alle vertrouwen dat wij in de toekomst elkaar zien en spreken. Ik ben dankbaar dat ik uw pastoor mocht zijn en dank u met heel mijn hart voor al die jaren van uw steun, liefde en aandacht. Ik hoop en bid dat u in vertrouwen op God en elkaar blijft bouwen aan uw geloofsgemeenschap en kerk.

Dat Gods zegen u mag vergezellen op uw verdere levensweg,

Pastoor Kaleab