Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor je kerk van morgen!

In de week van 16 januari gaan onze vrijwilligers weer op pad om circa 900 brieven voor de jaarlijkse actie kerkbalans te bezorgen. De voorbereiding was een gigantische klus waarvoor Greet Borst-Den Hartog, Jan Schram, Lenny Meijer en ondergetekende, onze bezorgers hartelijk willen bedanken.

Voorafgaande aan deze brief heb ik al een oproep gedaan vanaf de preekstoel maar gezien de corona beperkingen heb ik daarmee maar een beperkt aantal parochianen bereikt, vandaar dat ik nog maar een stukje in Overweg schrijf.

De opbrengst van de actie kerkbalans bedraagt voor onze parochie jaarlijks zo’n € 70.000. Dat is een aanzienlijk bedrag waar wij ook heel blij mee zijn. De actie kerkbalans vormt voor ons een onmisbare bijdrage.

Gelukkig heeft onze parochie ook inkomsten uit de wekelijkse collectes, de ontvangsten uit verhuur van bezittingen en andere kleinere bronnen van inkomsten. Dit alles is net genoeg om de normale gang van zaken te kunnen bekostigen

Echter zodra er sprake is van groot onderhoud aan onze gebouwen moeten wij onze reserves aanspreken hetgeen betekent dat we jaarlijks een beetje armer worden. Dat wij steeds een beetje armer worden komt voornamelijk door de toenemende vergrijzing van onze parochianen en het steeds meer afnemende kerkbezoek en de daaraan gekoppelde teruglopende inkomsten.

Afgelopen jaar was het extra moeilijk door de corona crisis. Daarom wil ik de actie kerkbalans van 2021 van harte bij u aanbevelen, misschien kunt u iets extra’s doen om het corona leed voor onze kerk wat te verzachten.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Gerard Veldt, penningmeester