Welkomstwoord van pastoor Kaleab

pastoor-kaleab-parochie-de-goede-herder-castricum Van harte welkom op de website van R.-K. Parochie De Goede Herder. Wij zijn een actieve en levendige katholieke geloofsgemeenschap met ca. achtduizend parochianen, zestig werkgroepen waaronder vijf koren en ongeveer driehonderd vrijwilligers.

Wij zien, in deze roerige tijden, de R.-K. Parochie De Goede Herder als een baken voor alle parochianen. Vanuit de katholieke tradities willen we een inspirerende en veilige basis zijn voor alle gelovigen en voor vrijwilligers in het bijzonder. We staan zelf vast in ons geloof en voelen ons tegelijkertijd verbonden met de wereld om ons heen, met een scherp oog voor hen die ons nodig hebben.

We willen dat de parochie De Goede Herder zich uiteindelijk ontwikkelt tot een levendige en betrokken geloofsgemeenschap, die zowel gelovigen als niet-gelovigen aanspreekt. Een kennismaking die de moeite loont.

Hartelijke groet,
Pastoor Kaleab

 

Laatste nieuws:

18 november 2020
corona-virus

Beperkte doorstart zondagse vieringen Pancratiuskerk per 22-11-2020

Na de aanscherping van de corona maatregelen op 15 oktober hebben we besloten op zondag tijdelijk geen openbare vieringen te houden in de regio. Met ingang van 22 november willen […]
16 november 2020
pancratius-de-goede-herder-parochie-03

Mededeling: hervatting openbare kerkvieringen na 18 november 2020

Geachte dames en heren, Vanaf 22 november zijn we van plan (mogelijk in afgeslankte vorm, afhankelijk van de aankondiging van het Bisdom na 18 november) de zondagse vieringen weer op […]
10 november 2020
youtube-pancratiuskerk-castricum-viering

Kerkviering vanuit de Pancratiuskerk via YouTube

Dames, Heren, In verband met de aangescherpte corona maatregelen hebben we zoals u weet tijdelijk geen openbare vieringen op zondag in de regio. Dit wordt door velen als een gemis […]
29 oktober 2020
sint-pancratius-castricum-katholiek-allerzielen def

Uitzending Allerzielen op T.V.

Ondanks dat er geen mensen aanwezig mogen zijn bij de viering, is de viering echter wel voor iedereen te volgen. De dienst wordt namelijk LIVE uitgezonden door de O.S.U om […]
28 oktober 2020
sint-pancratius-castricum-katholiek-allerzielen def

Allerzielen R.K. Pancratiuskerk en kerkhof

De afgelopen week heeft de werkgroep Allerzielen in verband met de Corona pandemie moeten besluiten om de vieringen in de St. Pancratiuskerk op maandag 2 november te annuleren. De kerk […]
22 oktober 2020
overweg-parochieblad-pancratiuskerk-goede-herder-castricum

Overweg oktober 2020 digitaal beschikbaar

Overweg is het contactblad van de Rooms Katholieke Gemeenschap te Castricum en Bakkum. Lees in dit nummer o.a. • Nieuwe aanpassingen i.v.m. Corona • Stille kracht, het levensverhaal van Pastoor […]
17 oktober 2020
vieringen-pancratius-de-goede-herder-parochie

Mededeling 2e lockdown kerken

Aan: parochianen, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de parochie Beste mensen, De afgelopen dagen is ook binnen de kerk uitgebreid gekeken naar passende maatregelen om verdere verspreiding van het Corona […]
10 oktober 2020
corona-virus

Corona update 10 oktober 2020: Aanvulling bestaande protocol

Naar aanleiding van de verslechtering van de situatie rond de verspreiding van het Corona virus wil het locatie bestuur mede namens de Nederlandse bisschoppen, het volgende bekendmaken:   –          De bisschoppen […]
28 augustus 2020
overweg-parochieblad-pancratiuskerk-goede-herder-castricum

Overweg augustus 2020 digitaal beschikbaar

Overweg is het contactblad van de Rooms Katholieke Gemeenschap te Castricum en Bakkum. Lees in dit nummer o.a. – Gewijzigde tijden kerkdiensten – Gewijzigde mailadres pastoor Kaleab – Een blije […]

Bewaren

Bewaren