rkparochiede goede herder

Mother of God door Kuzma Petrov Vodkin, 1919

Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw


Pastoor Kaleab

In onze parochie is een Pastoor werkzaam, pastoor Kaleab Masresha Shiferaw.
Zijn aanspreeknaam is pastoor Kaleab.

Werkadres: Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
Telefoon: 0251-654797
Mobiel: 06-18831825
E-mail:

Prive adres: Dorpsstraat 131, 1901 EK Castricum.
Telefoon in dringende omstandigheden: 0251-655785

¬ terug naar boven


Contactinformatie secretariaat parochie De Goede Herder


Voor meer informatie, of een persoonlijke afspraak kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. U kunt ons op de volgende wijze bereiken:

Secretariaat Sint Pancratiuskerk, Castricum:
Adres: Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum.
Telefoon: 0251-652479
E-mail:
Spreekuur: dinsdag- en vrijdag van 9:30 tot 11:00 uur


Contactinformatie parochiebestuur


Het parochiebestuur is per 1 juli 2014 benoemd voor de personele unie Heemskerk, Uitgeest en Castricum-Bakkum. Het oude parochiebestuur is een locatieteam geworden. U kunt het parochiebestuur schriftelijk of telefonisch bereiken via:

Adres: Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum.
Telefoon: 06-30267630

E-mail: .

¬ terug naar boven


Contactinformatie begraafplaats


Contactpersoon begraafplaats: de heer Wim Brakenhoff
Telefoon: 0251-656262
Mobiel: 06-29206465
E-mail: .

¬ terug naar boven


Overzicht e-mailadressen


Algemeen:.

Pastoor Kaleab:.

Secretariaat Sint Pancratiuskerk, Castricum: .

Secretariaat Maria ten Hemelopneming kerk, Bakkum: .

Ledenadministratie: .

Parochiebestuur: of .

Penningmeester: .

Boekhouding: .

Redactie parochieblad 'Overweg': .

Systeembeheer: .

¬ terug naar boven


Contactformulier


¬ terug naar boven


Op deze pagina:


¬  Contactinformatie pastoor Kaleab

¬  Contactinformatie secretariaat

¬  Contactinformatie parochiebestuur

¬  Contactinformatie begraafplaats

¬  Overzicht e-mailadressen

¬  Contactformulier


ANBI


Onze parochie is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Vanaf 1 januari 2016 is de ANBI wetgeving van kracht voor alle kerkelijke instanties in Nederland. Mede daarom is er een publicatieplicht verplicht gesteld vanuit de Belastingdienst die voor iedereen ter inzage is. De gegevens van onze parochie zijn te zien op de volgende site: anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA627.
Ons RSIN nummer (fiscaal nummer) is 803629138.

Inleiding


Sint Pancratius kerk te Castricum

Op 1 januari 2006 werd de naam van de parochie gewijzigd in: R.K. Parochie De Goede Herder. Per 1 juli 2014 is een personele unie gevormd bestaande uit de R.K. Parochie De Goede Herder te Castricum, de R.K. Parochie H. Laurentius en H. Marie te Heemskerk en de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte te Uitgeest.